Het Bedrog Van De Evolutieleer

DE OPLOSSING VOOR DE PKK İS OM HET DARWINISME TE VERNIETIGEN

DE OPLOSSING VOOR DE PKK İS OM HET DARWINISME TE VERNIETIGEN

De Koran: De ongelovigen zijn vrienden van elkander. Als gij niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land komen. De Oorlogsbuit (Al-An'faal, 73)

Het grootste wapen is kennis.

De PKK is een marxistisch-leninistische, stalinistische, communistische organisatie.

De stichting van het communisme is materialisme. De basis van het materialisme is het darwinisme.

Waar geen darwinisme is, is er ook geen materialisme. Waar geen materialisme is, is er ook geen communisme. En waar geen communisme is, is er ook geen sprake van PKK.

Na het verschijnen van dit artikel zijn de schrijvers de laatste tijd de PKK aan het uit drukken als een communistische en een stalinistische organisatie.

In heel Turkije moet er een zeer krachtige anti-darwinistische, anti-materialistische en een anti-communistische propaganda zijn.

De PKK kan zonder darwinisme en materialisme geen communistische propagandas doen. Zonder communistische propagandas hebben ze ook geen aanhangers. Wanneer  ze geen aanhangers hebben zullen ze hun kracht verliezen en op den duur verdwijnen.

De kracht die de PKK in stand houd zijn de communistische, materialistische en stalinistische ideeën.

Het pers moet voor elke vorm van darwinistische, materialistische en communistische activiteiten zeer gevoelig zijn.

Zoals we dit al vele jaren te woord brengen is het niet mogelijk dat er een einde aan dit komt zolang het niet wordt gered van de materialistische, communistische en stalinistische ideeën.

De grootste klap voor de PKK is het vernietigen van het darwinisme en materialisme. Dit is de grootste actie wat kan worden ondernomen.

Door te zeggen dat ‘’Onze Heer alle levende wezens heeft geschapen’’ probeert Europa dit  te laten zien als een misdaad tegenover de menselijkheid. En heeft voorstudies gestart om de Koran te verbieden. Het Europees parlement heeft op 17 september 2007 ’’de gevaren van het creationisme’’ in een rapport benoemd dat het geloof op het ‘’creationisme’’ een bedreiging is voor de mensenrechten. Er wordt in Europa op dit onderwerp een voorbereiding gedaan om dit als een misdaad te zien. Door te zeggen dat de mensen door God zijn geschapen wat in de koran, de torah en de bijbel staat zal het worden gezien als een misdaad. Dit materialistische criteria volgens de Europese Unie zal de de eerste gevaarlijke stap zijn van de Europese communisme.

De PKK wordt door de marxistisch-communistische diepe staten geleid. Ze zijn als een familie en worden vanuit een centrum beheerd. Het communisme is een ideologie die de hele wereld bedekt. Het uiteindelijke doel van de aanhangers van het communisme is, om over de hele wereld een communistische orde te vestigen. Daarom is de belangrijkste doelstelling van de PKK niet alleen een regionale dominantie, maar ook door de ondersteuning van de PKK in het westen van Turkije een communistische regime op te richten en Turkije met oost-communistische Turkije en west-communistische Turkije te onderscheiden. Vervolgens is het hele doel om het midden-oosten met het communisme te domineren. Dit Project wordt over de hele wereld door de communistische partijen en communistische diepe staten ondersteund en georganiseerd.  De EU zal in de nabije toekomst bekend worden als de ‘’Europese Communistische Unie’’. Om dit reden zal er reeds door het communisme een intensieve inspanning worden gedaan om dergelijke feiten zoals religie, overheid, ethiek en familie te elimineren.

Weer om dezelfde reden, wat wordt uitgedrukt als creationisme zal er maatregelen worden genomen voor het geloof dat ‘’Onze Heer het universum en alle levende wezens heeft geschapen’’. Het verbod op de atlas van de Schepping in Frankrijk is slechts een van deze maatregelen. Voor dit ernstige situatie is er een intense mobilisatie van het geloof van essentieel belang.

De leden van de bende van het communistische diepe staat in turkije is door de bevolking bekend dat ze overal zijn geïnfiltreerd. Op dit moment zijn er in het geheim in de staatsinstellingen en in de media communistische revolutionaire, materialistische, en duizenden darwinistische oude militanten verborgen en zijn met acties bezig om hun communistische idealen te kunnen bereiken. Ze ondersteunen de PKK noch expliciet noch impliciet.

BEWIJZEN DAT DE SEPARATISTISCHE ORGANISATIE LIJDER EEN COMMUNIST  İS

Lenin ‘’wat in 1900 was ben ik het socialisme ook in de 21e eeuw aan het vertegendoordigen’’. Door te vechten met het reëel socialisme en het imperialisme ben ik een nieuwe socialisme aan het opbouwen.’’(Free Life Dialogues, p. 201)

De PKK heeft een verbetering in de traditie van het marxisme en het leninisme ervaren. Het is nu verder duidelijk dat ze in de toekomst onafscheidelijk vanelkaar worden gevormd. ‘’(held van het volk in koerdistan, p,78)’’

‘’Onze omgeving wordt gedomineerd door het socialisme en het communisme’’ onder het socialisme wordt het volgens ieders bijdrage verdeeld. Dit is ook voor de partij PKK geldig. Dit zal ook van toepassing zijn tot de oprichting van de communistische toepassing. (verwijdering van liquidationisme, p. 153)

Hier zijn de helden van het proletariaat Marx en Engels. Hier is zijn theoretische  en politieke genie van Lenin en zijn praktische meesters Stalin, Ho Chi Minh en Mao. En vele nationale en internationalistische helden marcheren onder hen leiding. De bewustzijn van de vrijheid van de mensheid opwekt, organiseerd, en die de volksleger, wat wordt genoemd, die de grote helden naar voren brengt, heeft echter een grote plaats in de menselijke geschiedenis. (held van het volk in koerdistan, Istanbul, maart 2004, p.87)

DE UITDRUKKINGEN OVER ONZE HEER EN HET GELOOF VAN DE SEPARATISCHE ORGANISATIELEIDER DIE EEN ATHEïST EN EEN COMMUNIST IS

De volgende citaten zijn afkomstig van de boeken van de separatische organisatie leider. Dit zijn de uitdrukkingen van zichzelf. Al deze uitdrukkingen laten zien dat deze persoon  een atheïst is en dat zijn interpretatie van de İslam een ondiepe materialistische perspectief heeft:

Tijdens de middelbare school heb ik een grote filosofische crisis gehad. Ik vocht tegen God en nadat ik overwinnend van dit oorlog uitkwam ben ik half God geworden. (Free Life Dialogues, oktober 2002, p. 257)

Monotheïstische godsdiensten zijn van begin tot eind politieke ideologieën. Religieuze discours zoals concepten van God, profeten en engelen zijn de politieke literaturen van deze periode. (democratische staat van de Sumerische beschaving priest, december 2001, p. 204)

God is een soort van middeleeuwse feodale  manifest, de basiswet en de verklaring. (democratische staat van de Sumerische beschaving priest, december 2001, p. 313)

Het gebed is in het algemeen een theater. (democratische staat van de Sumerische beschaving priest, december 2001, p. 354)
 

DE DARWINISTISCHE VERKLARINGEN VAN DE LEIDER VAN DE SEPARATISCHE ORGANISATIE

De leider van de separatische organisatie, heeft net als elk communist het darwinisme als een absolute waarheid omarmd. Alle basis ideologieen van de organisatie is op dit wetenschappelijke oplichterij opgebouwd.

De periode van de primitieve gemeenschappelijke samenleving verwijsd naar de fase van de zeer achterlijke krachten van de productie en naar het bewind van de eenvoudige fase relaties van de productie, vanaf het moment dat de mensheid zich van de dierenrijk had gescheiden, en zo in de geschiedenis kwam te staan. (Koerdische Humanisme en de Nieuwe Mens, Istanbul, April 2001, p.25)
 

In de eerste instantie is er geen verschil met de dichtsbijzijnde diersoorten en de mensen.  Ze eten in de natuur wat klaar voor het oprapen staat. Ze bevinden zich in bomen of leven ongeorganiseerd in boomtulbanden. Maar samen met de ontwikkeling van het denken en spreken is er daarnaast het verzamelen van eten, zelf verdediging tegenover andere dieren en zich beschermen tegen natuurrampen of om met enkele stenen werktuigen te ontwikkelen en een solidariteit aan te gaan met hetzelfde geslacht is onvermijdelijk. Tot deze fase heerst er onder de dieren de wet van de biologische evolutie. (Koerdische Humanisme en de Nieuwe Mens, Istanbul, April 2001, p.13)
 

DE MEEST GEAVANCEERDE DIERSOORT IS DE MENS. De mens is het meest wilde en het meest wrede dier. (Koerdische Humanisme en de Nieuwe Mens, Istanbul, April 2001, p.106)


DE BURGERS MOETEN OPPASSEN VOOR HET SPEL DAT ER WORDT GESPEELD OM VIJANDEN VAN ELKAAR TE WORDEN!

Er moet een goede onderscheid worden gemaakt tussen de leden van de oost-terroristische organisatie en de oostelijke burgers die terreur slachtoffers zijn. Er dient meer meededogen te worden getoond voor de onschuldige burgers in het oosten. De burgers dienen te worden beschermd wat een teken is van een goede morele houding. Om het tegenovergestelde te doen is precies wat de terroristische organisatie wilt. Men dient op de hoede te zijn tegen provocatie en voor het spel wat er wordt gespeeld om de oostelijke burgers met de andere burgers vijanden van elkaar te maken. Om zich in dit spel te vergissen is voor een verstandige en deugdzame mensen ondenkbaar. Dit is blindheid, verraad en misleid. De oostelijke burgers zijn net als alle andere burgers, medelevend, zorgzaam. Ze houden ervan om elkaar lief te hebben en elkaar te respecteren. Ze zijn eerlijk, waardig, gastvrij. Ze kennen de omvang van waarde en het zijn zeer loyale mensen. Men dient zeer op den hoede te zijn voor de spellen dat wordt gespeeld door de terroristische organisatie en de europese centra van het terrorisme. Laten we dit verraderlijke spel ten val brengen. Het is een effectieve klap tegenover hen dat de burgers vriendelijk voor elkaar zijn en elkaar zorgzaam en met respectvol benaderen, terwijl zij willen dat de burgers elkaar met haat en woede benaderen en dat ze vijandig tegenover elkaar zijn.

Het boek wordt gezien als een verstoring van de spel van de Europese materialisten en dat het psychologisch ellendig maakt. Ze zeggen dat de 150 jarige materialistische cultuur wordt vernietigd.


OM TE KUNNEN BEGRIJPEN DAT DE EVOLUTIETHEORIE EEN BEDROG IS DIENT U DE BOEKEN VAN (ADNAN OKTAR) HARUN YAHYA TE LEZEN !
 

Het aantal boeken wat Adnan Oktar onder het pseudoniem Harun Yahya heeft geschreven zijn ongeveer 250. Deze boeken bestaan uit 46,000 pagina’s en 31,500 illustraties. 7000 pagina’s en 6000 afbeeldingen in deze boeken hebben te maken met de ineenstorting van de evolutietheorie.

De boeken van Adnan Oktar dat onder het pseudoniem Harun Yahya zijn geschreven en de documentaires die zijn gebaseerd uit deze boeken kan gratis op de website www.harunyahya.com gratis gelezen en bekeken worden. Of u kunt deze boeken verkrijgen door te bellen naar tel no: 0090 212 444 444 1
 


 

2013-01-30 22:51:21

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net