Het Bedrog Van De Evolutieleer

DE MISLEIDING VAN HET DARWINISME IS NU AFGELOPEN

DE MISLEIDING VAN HET DARWINISME IS NU AFGELOPEN

Materialisme is al eeuwen heen tegen het geloof in God wat eigenlijk vanaf het begin al verloren is in een psychologische gevecht. Dat onze Heer het bijgeloof zeker zal laten vallen willen de materialisten het maar niet begrijpen. Materialisten vechten met al hun kracht hierop tegen. Dat er sprake is van een nul volume in de universum wat met de big bang theorie is bewezen en dat het zich alleen maar aan het uitbreiden is laat al zien dat de universum uit het niets is geschapen. Wat ook verwijst op de verzen van onze Heer. De materialisten voeren een strijd met onredelijkheid tegen de waarheid dat materie eeuwig heeft bestaan om zo de mensen te kunnen leiden. De kwantum fysica heeft aangetoond dat de stof alleen uit lichtgolven bestaat. Omdat de materialisten het absolute bestaan van materie verdedigen en buiten stof niets anders accepteren hebben ze voortdurend manieren gezocht om dit feit te ontkennen. Tal van wetenschappelijke ontwikkelingen en met name de bevindingen van de paleontologie hebben wetenschappelijk de evolutietheorie ongeldig verklaard. De materialisten zijn toch nog blijven volhouden dat wezens zijn ontwikkeld en hebben dat ingeprent. Wat eigenlijk een theorie is dat vanaf het begin al is verslagen. Elke keer wanneer wetenschap bewijsd dat er geen evolutie is, is het verzet van materialisme een dagelijks onderwerp geworden. Het materialisme heeft hierop met wetenschappelijk bewijs en een psychologische strijd gereageerd. De poging van de misleiding dat wordt geprobeerd van het darwinisme is precies dit.

Ze hebben de nobelprijs-winnende professoren, wetenschappers, paleontologen, microbiologen, zoölogen en wetenschappelijke schrijvers bij elkaar gebracht en hen zonder te laten aarzelen laten verdedigen dat de molekulen eerst in water waren en modder door tijd en toeval een cel is geworden. Wat een ongelovelijke misleiding is. Deze mensen hebben geleid tot een ban dat miljoenen mensen onder invloed met dit psychologische strijd erin hebben geloofd dat de vetdeeltjes die in het water vallen cellen worden. Dat een vis uiteindelijk door het lopen zich uit het water heeft verplaatst. Dat de eerste vogel uit een dinosaurus ei is gekomen en daarna is gaan vliegen. Of dat de apen met de tijd zijn geëvolueerd tot een mens door toeval en dat ze nu ontdekkingen doen, beschavingen opstichten, technologieën ontwikkelen, computer softwares maken en raketten de ruimte insturen.

Een wetenschapper die een ontdekking heeft gedaan ‘’op slechts een gedeelte’’ van de bijzondere structuur van een cel die tot nu toe niemand heeft ontdekt wordt bekroond met de nobelprijs. Maar dezelfde wetenschapper ziet geen bezwaar om aan zijn studenten een verhaal te vertellen dat de cel uit willekeurige verzameling van modder bestaat of de grote fraude voorbeeld van de piltdown mens, Haeckel’s embry’o tekeningen en de industrie vlinders te vertellen alsof het de sterkste bewijzen zijn van de evolutie.

Hier zien we de magie van het systeem van de antichrist dat door de vrijmetselaars zijn voortgebracht. Dit heeft de darwinisten erg armzalig gemaakt. De antichrist heeft met de darwinisme bijna alle hersenen bereikt en heeft de mensen voor een lange tijd bedrogen en gelogen. Veel mensen hebben blindelings, onbewust voldaan aan deze leugen zonder het te weten. Ze hebben zichzelf jaren gezien als een deel van een dierlijke stam. Om dit reden zijn de mensen wreder geworden, hebben geen zorg gedragen en hebben geen verantwoordelijkheden ten opzichte van God. De antichrist dus de vrijmetselaar heeft de ‘s werelds grote misleiding het ‘’darwinisme’’ verspreid. Met het effect van de antichrist is het darwinisme wat de grootste massale misleiding is een geschiedenis geworden.

Echter de succes op dit gebied wat de vrijmetselaars hebben verspreid van het antichrist systeem is een valse succes. Misleiding van het darwinisme is nu afgelopen.

In de 21e eeuw waar we ons nu bevinden is al het bedrog van de darwinisme ontmaskerd. Het is gebleken dat alle voorgestelde voorbeelden van tussenvorms namaak zijn die darwinisten 150 jaar lang hebben laten zien. Op bijna alle plaatsen in de wereld zijn er opgravingen gedaan waarbij 250 miljoen fossielen zijn gevonden. Er is duidelijk gebleken dat er geen tussenvorm is. Alle fossielen vertegenwoordigen de uitstekende levende wezens. Er is ook begrepen dat de meeste fossielen de hedendaagse organismen zijn. Mensen hebben met dit bewijs kunnen zien dat de wezens vandaag de dag nog hetzelfde er uitzien en onveranderd zijn gebleven. Het is de mensen met dit waarheid ook duidelijk geworden waarom de darwinisten de fossielen en de wetenschappelijke feiten van de mensen probeerden te verbergen. De evolutietheorie heeft met de resultaten van microbiologie, paleontologie, moleculaire biologie en wetenschappen zoals genetica definitief bewezen dat de evolutietheorie onmogelijk is.

Naast al deze is ook gebleken dat de darwinisten tegen het geloof in God en het feit van de Schepping zijn. De reden hiervoor is dat ze het darwinisme als een perverse religie aannemen. Om dit reden is het duidelijk geworden waarom de darwinisten vele soorten van oplichting en fraude hebben toegepast. Er is voor de mensen nu grote hoeveelheid bewijs dat de evolutietheorie ongeldig verklaart. Het is hen nu ook duidelijker geworden dat de evolutietheorie een grote bedrog is. Ze zijn nu bewust dat de evolutietheorie niet eens met een enkel bewijs wordt ondersteund. Het effect van de darwinistische misleiding is nu met de wil van onze Heer onmogelijk.

De mensen hebben de fossiele tentoonstellingen kunnen bezoeken die de ongeldigheid van de evolutietheorie laten zien en hebben de levende fossielen zelf kunnen onderzoeken. Ze hebben elk fossiel met hun eigen handen aan geraakt en het met hun eigen ogen gezien. Ze hebben gezien dat de levende wezens miljoenen jaren ongewijzigd zijn gebleven en hebben met ontzag gezien dat er geen evolutie heeft plaats gevonden. Ze hebben elke pagina van de Atlas van de Schepping zorgvuldig onderzocht en zichzelf ervan overtuigd dat de soorten die nu nog steeds leven miljoenen jaren geleden ook hetzelfde waren. Het is nu voor hen duidelijk dat de onderzoekingen en de analyses van de opgravingen in alle tijden voortdurend het bewijs van de Schepping laat zien. De mensen hebben met verbazing kunnen zien dat de darwinisten met stilte hebben gereageerd op de oproep ‘’toon alleen een enkele tussen liggende fossiel’’ dat voor de darwinisten wordt gedaan op de ‘ s werelds meest beroemde pleinen. De darwinistische propaganda is met alle methodes ontcijferd en is de mensen duidelijk gemaakt dat ze door middel van boeken, dvd’s, podcasts, conferenties en televisie interviews geen ondersteuning moeten bieden aan deze misleiding.

Er is over de hele wereld een grote intellectuele verlichting ontstaan van de  mensen die het bewijs van het bedrog hebben gezien. En omdat ze velen jaren zijn bedrogen hebben ze gerechtvaardigde reacties getoond dat op de scholen van hun kinderen het darwinisme wordt aangeleerd, dat er tentoonstellingen worden gepland voor de evolutie en dat er evolutieconferenties worden gehouden. Ook hebben ze bezwaren gedaan tegen de darwinistische propaganda’s en hebben de darwinisten openlijk uitgedaagd. Er zijn in de biologie lessen discussies ontstaan tussen studenten en de pro-darwinistische docenten tegen de onlogische wetenschappelijke evolutie verklaringen zonder enige bewijs. Gedurende vele jaren zijn de mensen misleid, omdat ze het ware gezicht van de evolutietheorie niet wisten. Nadat ze met de waarheid bewust zijn gemaakt en het ware gezicht van het darwinisme hebben gezien hebben ze met verbazing opgemerkt dat ze door de jaren heen zijn bedrogen en hebben dit met protest geluid. De darwinisten weten nu dat het darwinisme wereldwijd voorbij is en dat het nu onmogelijk is om met dezelfde methodes met de wil van onze Heer te bedriegen. Een van de belangrijkste indicatoren van deze grote intellectuele verlichting over de wereld zijn de onderzoeken die uitgevoerd zijn door verschillende media websites. Bijvoorbeeld volgens de associated Press Agency en de resultaten van de nationale enquete van NBC laten zien dat 86 % van de Amerikanen willen dat het feit van de Schepping op scholen onderwezen wordt. De resultaten van het onderzoek op het internetsite van de Duitse krant de Süddeutsche Zeitung dat op 8 juli 2007 is uitgevoerd laat zien dat 87% de evolutietheorie weigert. En volgens de enquete op de website van de Duitse krant Die Welt van 17 april 2008 is dit percentage 86 %. De enquete op de website van de Zwitserse krant Blick laat zien dat 85 % in creatie gelooft. Volgens de enquete op de internetsite van de Franse krant Science Actualites van 16 februari 2007 gelooft 92 % niet op de evolutietheorie. De krant Guardian van 2 februari 2009 een enquete dat in Engeland is gehouden blijkt dat slechts 25 % van de Britten in darwins evolutietheorie geloven. En nogmaals op de gezamenlijke website van de Franse Nouvel Observateur en Science et Avenir een rapport dat geplubiceerd is op 6 juli 2009 laat zien dat op de Franse scholen een aanzienlijke daling is van het aantal studenten die in de evolutietheorie geloven. De dergelijke publicatie hebben de gevolgen van deze situatie toe geschreven aan de Atlas van de Schepping. De darwinistische professoren hebben de wond wat de darwinisten hebben opgelopen beschreven als‘’ernstig’’ en ‘’verdrietig’’ en zeggen dat het schandalig is voor het darwinisme.

De Zweedse embryoloog Soren Lovtrup heeft met betrekking tot de situatie van vandaag de dag van de darwinistische misleiding dit commentaar gegeven:

Ik denk dat niemand op alle gebieden van de wetenschap wat afhankelijk is van een valse theorie, niet zullen ontkennen dat het een groot onrecht is. Het is iets wat heeft plaats gevonden in de biologie. Voor een lange tijd hebben de mensen de evolutie problemen met de woorden van ‘’Darwin’’ zoals: aanpassing, selectiedruk, natuurlijke selectie etc. beschreven. Door dit te doen geloven ze een bijdrage te leveren aan de beschrijving van natuurverschijnselen. Maar dat lukt hen niet…

Ik geloof dat de mythe van Darwin het grootste bedrog in de geschiedenis van de wetenschap zal worden.

Op dit moment is het darwinisme, het grootste bedrog in de geschiedenis van de wetenschap wat al vrij snel wordt verspreid over de hele wereld. Tegen het feit van de Schepping en de remmingen die uitgevoerd worden door officiële instanties, zoals de Raad van Europa, onthult de ernstige Darwinistische paniek. In de geschiedenis heeft er nooit een parlement dat de staten vertegenwoordigt een misleiding ondersteund en een formeel besluit genomen om de fraude te ondersteunen. Het darwinistische paniek wat de 21ste eeuw heeft gebracht voor de volgelingen van het darwinisme. De darwinisten denken door de repressieve overheid beslissingen het feit van de Schepping te kunnen verbergen, om de evolutie tijdens de lessen verplicht te vertellen. En met behulp van een eenzijdige rechterlijke macht door er sterk aan te werken. Ze denken door het maken van eenzijdige opgelegde voorstellen dat de misleiding zal blijven aanhouden. Echter de oprechte overtuigingen van de miljarden mensen in de wereld tegen de misleiding van het darwinisme zijn de verkregen resultaten veel hoger dan de druk en alle toegepaste methoden.

Geen enkel darwinist kan door het brengen van een verbod dat mensen met een duidelijke overtuiging geloven, mentaal veranderen. Geen enkel darwinist kan door het gebruiken van geweld of door voortdurend aan te dringen een theorie dat weerlegd is van talloze bewijzen de mensen laten geloven. Dit is onmogelijk. Het darwinistische spel is nu afgelopen. De mensen kunnen vandaag de dag in de 21e eeuw de feiten en de bronnen bereiken zoals zij dat willen. Het verbod, preventie en repressie zal de darwinisten nooit resultaten opleveren. Integendeel de reactie tegen het idee van de darwinistische misleiding zal geleidelijk toenemen en dit zal zo door blijven gaan.

Onze Almachtige Heer is de Overheerser van alles. De spellen van de antichrist zal dit waarheid van de mensen niet kunnen verbergen. Onze Almachtige Heer zegt in een vers:

Zij wensen Allah's licht door hun mond te doven, maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn. De Strijdplaats (A-Ssaff 8)

 

 

 

2013-01-30 23:20:31

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net