Het Bedrog Van De Evolutieleer

EEN VALSE RELİGİE: HET DARWİNİSME

EEN VALSE RELİGİE: HET DARWİNİSME

Wanneer we de geschiedenis van het darwinisme onderzoeken komen we zeer duidelijke feiten tegen:

  • Darwinisme is niet wetenschappelijk bewezen, integendeel het is weerlegd door wetenschappelijke bewijzen.
  • Daarom proberen ze het het darwinisme door fraudes in leven te houden.
  • Darwinistische fraudes zijn genegeerd door darwinistische wetenschappers.
  • Wanneer de fake fossielen werden ontcijferd werden ze alsnog jarenlang in musea als bewijs van de evolutie tentoongesteld.
  • Ondanks dat de darwinistische wetenschappers de fraude ervan wisten hebben ze aan hun leerlingen dit als wetenschappelijke bewijs van de evolutie laten lezen.
  • De darwinistische wetenschappers probeerden de wetenschappelijke feiten die de schepping bewijzen en die het darwinisme weerleggen te verbergen. Het grootste bewijs is dat ze de fossielen hadden verborgen.
  • De darwinistische menigte heeft geprobeerd om de boodschap door te geven dat de mens slechts een dier is. En hebben geen erg in gehad om imitatie embryo tekeningen te maken.
  • Het darwinisme heeft geprobeerd om de mensen erin te laten geloven dat toeval zogenaamd wonderen heeft gebracht, zodat ze het feit afwijzen dat levende wezens door een Opperste Schepper zijn geschapen.

Wat is de reden in de aanloop van deze fraude van deze verbazingwekkende inspanning? Waarom hebben de darwinisten een moeilijke weg gekozen in plaats van dat ze de wetenschappelijke feiten zijn gaan accepteren en het darwinisme op te geven? Hoewel de evolutietheorie geen voor de hand liggende wetenschappelijke feit is proberen ze een bevestigde indruk te geven. Waarom wordt er zoveel tijd en moeite besteed aan propaganda, misleiding en bedrog? Waarom hebben de darwinisten bewust en aanhoudend  alleen maar omwille de evolutie leugens verzonnen en dit op scholen laten lezen, terwijl ze bewust waren dat ze gekleineerd zouden worden en gezien zouden worden als oplichters?

Er is slechts een antwoord op deze vraag: darwinisme is geen wetenschap. Darwinisme is een ketterse godsdienst. Het is een leugen en een bijgelovige systeem. Het is een ideologie dat gebaseerd is op fraude. De reden van al deze inspanningen van de darwinisten is de loyaliteit op deze perverse religie en om hun bijgeloof met al hun kracht in leven te kunnen houden. Volgens de darwinisten moet er alles aan gedaan worden wat er nodig is. Als dit valse religie wordt verlaten dan zullen de darwinisten accepteren dat alle levende wezens God heeft geschapen en zullen hun valse religie moeten verlaten. Deze situatie is onaanvaardbaar voor de verwrongen darwinistische geesten. Terwijl het bestaan van God, de eenheid van het geloof en de liefde van God een grote vreugde voor de mensen is. Het geloof in God toeneemd vele malen het verstand en het begrip van een persoon. Het is een geweldige grote zegen van de verdieping van het geest. Volgens de lage darwinistische gedachten is het ontkennen van het duidelijke bestaan van Onze Heer methodes die worden toegepast wat alleen maar tot ellende, doelloosheid, fraude en onredelijkheid sleept.

Hier zien we 150 jaar lang wat onder de naam van darwinişme aan de gang is leugens over neppe fossielen, vervalste tekeningen, geplakte foto’s van vlinders, namaak embryo’s waar geen waarde is van wetenschappelijke vervalste reconstructies, 70 jaar lang verborgen cambrium levensvormen en 40 jaar lang neppe schedels die zijn tentoongesteld. Dit is de oorsprong van de fraudes wat nog in sommige schoolboeken stil zijn plaats houd. De gelieerden van de perverse religie van de evolutie hebben de voorkeur om fraude te gebruiken in plaats van wetenschap. De reden hiervoor is om dit valse religie te kunnen bestendigen. Tussen de darwinisten wordt stilzwijgend deze grote fraude unaniem uitgevoerd. De darwinistische Franse bioloog Pierre Paul Grasse geeft dit feit toe als:

Deze truc wordt soms onbewust, maar niet altijd uitgevoerd. Omdat sommige mensen vanwege hun sekten bewust alle feiten negeren, verwerpen hun eigen gebrek aan geloof en de verkeerde informatie.

Met deze belijdenis van de darwinistische Pierre Paul Grasse kan men de collusie zien in de darwinistische kringen. Volgens het systeem van de antichrist moet men fraude, bedrog en leugens voor het oog zien, omdat het darwinisme op geen enkel wijze kan worden verworpen.

De darwinisten geven toe dat ze het darwinisme soms als een religie aannemen. We kunnen voor dit enkele voorbeelden geven:

‘’een persoon kan slechts een religieuze visie van de evolutie krijgen als de visie niet met het atheïsme kan worden onderscheiden.’’107 de atheïstische evolutiebioloog en geneticus Will Provine.

‘’Evolutie…beschermd het bestaan van de atheïsten en is in harmonie met de evolutie religie zonder schepping.’’108 de bioloog en atheïst Richard Dawkins.

‘’In feite is de evolutie in zekere zin een wetenschappelijke religie. Bijna alle wetenschappers zijn het hierover eens en velen van hen zijn in staat om hun eigen observaties hierover te schikken.’’109 darwinistische hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Manchester Universiteit H.S. Lipson

‘’De experimenten wat ik al meer dan 40 jaar aan het doen ben om de evolutie met experimenten te laten zien is volledig mislukt…Het idee van evolutie is alleen maar gebaseerd op het geloof ervan!’’110 de beroemde wetenschapper Heribert Nilsson aan de Lund universiteit die heel zijn carrière heeft besteed om zogenaamde kunstmatige evolutie tussen levende wezens uit te voeren.

‘’Ik beweer dat de wetten van de natuurlijke selectie geen wetenschap is. Dit is een ideologie. Bovendien een slechte ideologie wat ervoor zorgt dat de geschiedenis van ons leven het vermogen van begrip voorbij passeerd. Net als het voorbij passeren van ons vermogen dat we naar elkaar met tolerantie kijken.’’De expert van de Zwitserse Federale Technologie in Aardwetenschappen Kenneth Hsü.

‘’ Als zij mij van dit als een getuige of de advocaat ervan zien en aan mij zouden vragen van:heeft het geloof in de evolutie en de studies erop u in een atheïst verandert.’’ Ik zou hiervoor op ja moeten beantwoorden. …Mensen zoals ik zijn voor de evolutie lobby als een slecht nieuws. Terwijl ik over dit onderwerp veel meer open spreek dan alle andere personen op dit gebied.’’ Richard Dawkins.

De bekentenissen van de werelds beroemde darwinisten laat zonder twijfel een werkelijkheid zien. De darwinisten verdedigen de ideologie met behulp van een stille taal en zorgen er gezamenlijk voor dat deze fraude voortduurt. De belijdenissen wat ze van tijd tot tijd verklaren verandert niets bij de betrokkenheid van de perverse religie van het darwinisme. Dit systeem blijft hetzelfde wat 150 jaar lang al zijn gang gaat. Er komt geen einde aan de opzettelijke fraudes en aan de leugens om de perverse religie het darwinisme tot leven te houden.

De onderstaande bekentenissen van de senior paleontoloog Colin Patterson van het Verenigd koninkrijk Natural History Museum die op 1998 is gestorven en die zijn hele leven heeft doorgebracht door voorstander te zijn van deze valse theorie. Het laat men aan het denken zetten om het bedrog waarin de darwinisten zich in bevinden:

Ik heb gedacht dat ik meer dan 10 jaar een studie had gedaan op evolutie…maar over dit wist ik helemaal niets…De laatste paar weken heb ik geprobeerd een verscheidenheid aan mensen en groepen een eenvoudige vraag te stellen. De vraag was: ‘’kunt u iets vertellen over de evolutie dat u weet wat waar is?’’Ik stelde deze vraag ook aan het personeel van de geologie afdeling van de Field Museum of Natural History. Het enige antwoord wat ik erop kreeg was een diepe stilte. Tot slot gaf een van hen het volgende antwoord:’’ja, ik weet een ding – het moet niet onderwezen woden op middelbare scholen’’.

Deze bekentenis van Colin Patterson over het feit wat de darwinisten duidelijk weten en de waarheid wat ze hun  hele leven hebben verborgen laat duidelijk zien dat ze geen erg in hebben om achter een leugen aan te gaan. Dat de evolutietheorie een leugen is, is in feite in alle wetenschappelijke gemeenschappen bekend. Dat de evolutie nog steeds op scholen wordt onderwezen, al het nieuws over de evolutie een leugen is, conferencies die worden gehouden, de boeken en tijdschriften over evolutie zijn allemaal bewust van het feit dat het doel een propaganda is. Elke darwinist weet dat de fossielen die te bezichtigen zijn in natuurhistorische musea geen bewijs vormen voor evolutie. En ‘’het nieuws dat er een nieuwe bewijs is gevonden voor evolutie’’ een verzonnen nieuws is en ze zijn er ook van bewust dat de tekeningen van de evolutie in kranten en tijdschriften vals zijn. Ze doen net alsof ze onbewust zijn over dit. Wanneer ze elkaar deze fraudes beschrijven proberen ze een indruk te geven alsof ze academische gesprekken voeren. Maar in feite zijn zij allemaal ervan bewust dat ze een verzonnen en een valse ideologie steunen.

De oorzaak van dit alles is, dat de evolutietheorie een geloofssysteem en een ketterse religie is. Evolutie heeft niets te maken met wetenschap. Het darwinisme wordt bepleit als een oorlog van de antichrist. Alle wetenschappers die het darwinisme verdedigen zijn zich er niet van bewust dat ze worden gerund door de anti-christ.

De Darwinistische Michael Ruse hoogleraar filosofie aan de Florida State University, definieert de religie van het  darwinisme:

de evolutie werd door de voorstanders veel meer ondersteund dan wetenschap. De evolutie werd verklaard als een ideologie en een seculiere religie – de betekenis en moraliteit als het alternatief voor het christendom en als een niet ingezetene religie…Evolutie is een religie. Dit was ook het geval bij de initiële ontwikkeling van de evolutie en is nog steeds  bij de evolutie van vandaag nog hetzelfde.

De Amerikaanse astronoom, fysicus en kosmoloog Robert Jastrow zegt over de darwinisten die zo blind zijn bevestigd over het darwinisme:

Misschien is het ontstaan van leven op aarde een wonder. De wetenschappers hebben het initiatief om dit standpunt te aanvaarden. Maar de opties zijn beperkt. Het leven op aarde is geschapen door het wil van een kracht met uitsluiting op een wetenschappelijke inzicht of de levenloze stoffen op onze planeet zijn van zichzelf door chemische reacties opgetreden.

De eerste gedachte van de theorie van de oorsprong van het leven leidt tot een wetenschappelijk onderzoek. Dit is een uitdrukking van het geloof in de kracht van de Allerhoogste, die ontbonden is aan de wetten van de wetenschap . De tweede theorie is een geloofsbeweging. Dit geloof is gebaseerd op de beweging in de richting van de wetenschappelijke kijk op de oorsprong van het leven. Maar zonder enig concreet bewijs om dit geloof te ondersteunen.

Robert Jastrow zoals hij het ten woord brengt in zijn zinnen wordt het darwinisme als een geloof geaccepteerd. Terwijl dit een bijgeloof is en door geen een wetenschappelijke bevindingen word ondersteund. Het darwinisme is de enige optie die naar voren is gebracht door de wetenschappelijke kijk. Om de wetenschap als een geloof in de waarheid van de schepping te zien is een fout en een leugen van het materialistische denken. De waarheid wat de wetenschap onthuld is creatie. De bevindingen dat levende wezens door een Superieuze Geest en Macht dus door Onze Heer is gecreëerd is nogmaals wetenschappelijk bevestigd. De vorderingen van het darwinisme worden door alle takken van de wetenschap weerlegd. Daarom is het zeer onlogisch om te denken dat iemand die in het wetenschap geloofd ook het darwinisme moet verdedigen wat een ernstige misvatting is.

Het is zeer belangrijk om te weten en te begrijpen dat het darwinisme geen wetenschap maar een bijgeloof is. Zo wordt het duidelijk dat het darwinisme als eerste een ideologische reden nodig heeft om de wereld te misleiden. Sinds de komst van de theorie zijn alle werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van het darwinisme, elke stap dat is genomen en ieder mens dat is bedrogen een deel van de darwinistische ideologie geworden. Dat het darwinisme wordt opgenomen in boeken, verspreid wordt over de hele wereld en bijna in alle wetenschappelijke tijdschriften, kranten en tv-programma’s het enige onderwerp wordt is niet zomaar iets. Dit is wat eigenlijk uiterst gevaarlijk is. De mensen zien met het effect van deze valse religie elkaar als dieren. Dat de sterken met de zwakken moeten worden verpletterd word redelijk gezien. De mensen beginnen te denken dat de mens geen enige verantwoordelijkheden heeft tegenover God en denken dat ze door toeval zijn gevormd. Onder invloed van deze valse religie zien we in een groot aantal landen op de wereld waar terreur en anarchie is, duidelijk de omvang van het gevaar door de daaruit voortvloeiende oorlogen, invasies, veldslagen, het communisme, het kapitalimse en verdraaide ideologieën zoals het facisme.

Men moet niet vergeten dat de continue infusie van het darwinisme en de effectiviteit dat ze proberen te behalen een strijd is tegen het geloof in God. De doelstelling van deze ideologie is dat alle verantwoordelijkheden ten opzichte van Onze Heer en het hiernamaals wordt vergeten. Het is niet verwonderlijk om te denken dat een persoon die volgens zijn eigen opvattingen geen verantwoordelijkheid heeft tegenover God en in het hiernamaals geloofd zonder twijfel wreedheid zal tonen en genadeloos anderen zal verpletterenen. Dat hij elk kwaad mag verrichten volgens zijn eigen opvattingen om sterk te zijn. Het conflict te zien als een manier om vooruitgang te kunnen boeken en zo de oorlogen aan te moedigen. De mensen massa te mogen vernietigen en genocide toe te passen op verschillende etnische achtergronden. Vandaag de dag nog nemen jongeren van de middelbare school een pistool in hun handen waarbij ze scholen aanvallen en tientallen mensen doodschieten. Ze aarzelen vervolgens niet om uit te leggen hoe ze zijn vergiftigd met de darwinistische logica. Ze verbergen ook het gedachten niet dat ze de persoon tegenover hen als een dier zien dat uitgeschakeld dient te worden. De perverse religie het darwinisme is zo’n verschrikkelijke en een verwoestende geloof.

We moeten deze feiten niet vergeten als we het bedrog van het darwinisme op het geloof en op de wereld onderzoeken. Er moet rekening worden gehouden met de methodes die worden gebruikt wanneer ze de wereld bedriegen met de wetenschap terwijl het bewijs niks met de wetenschappelijke theorie heeft te maken. De religie van het darwinisme is onder invloed van de ideëen van Malthus gepleit en gevormd voor de noodzaak om de bevolkings planning voor honger, ziekte en oorlogen te verdedigen. Dat alle zieken en gehandicapten gedood moeten worden is de basis van het idee van eugenetica. De basis voor het slepen van de mensen massa tot de dood wordt gevormd door de fascistische en communistische dictators. We moeten ook niet vergeten dat de I en IIe wereldoorlog waardoor er tientallen miljoenen mensen zijn gedood en het terrorisme wat momenteel aan de gang is over heel de wereld het enige oozaak hiervan is. Alle bestaande verstoringen in de wereld, acties die worden uitgevoerd tegen religieuze morele waarden, de communistische en fascistische bewegingen, aanvallen, de bloedbaden en de daden van het terrorisme is het uitgangspunt van dezelfde logica wat voortdurend in gedachten moet worden gehouden. Het darwinisme is geen onschuldige theorie dat naar voren is gebracht onder een wetenschappelijke naam. Het is een van de grootste problemen van onze tijd die voor de degeneratie van de mensen massa, atheïsme, onverantwoordelijkheden, oorlog, woede en geweld heeft gezorgd.

Hoewel de voorstanders van de religie van het darwinisme een expansief beleid op fraude doen en iedereen die betrokken is in de strijd tegen de macht van Onze Almachtige Heer zullen noodzakelijkerwijs worden ontcijferd en zal worden verslagen.Momenteel zijn de darwinisten getuige van de ineenstorting van het darwinisme en kijken betreurend naar deze situatie. De darwinisten hebben misschien niet volledig kunnen begrijpen dat al het macht tot Onze Heer behoort en dat al hun vallen ten val zullen komen en zullen verdwijnen. Echter alle vallen tegen het geloof is genoodzaakt om verdoemd en vernietigd te worden. Onze Almachtige Heer openbaart deze waarheid in de vers:

En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste. (Het Huis van Imraan (Al-Imraan, 54)

2013-02-04 23:33:27

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net