Het Bedrog Van De Evolutieleer

EEN VALSE RELİGİE: HET DARWİNİSME

EEN VALSE RELİGİE: HET DARWİNİSME

Wanneer we de geschiedenis van het darwinisme onderzoeken komen we zeer duidelijke feiten tegen:

  • Darwinisme is niet wetenschappelijk bewezen, integendeel het is weerlegd door wetenschappelijke bewijzen.
  • Daarom proberen ze het het darwinisme door fraudes in leven te houden.
  • Darwinistische fraudes zijn genegeerd door darwinistische wetenschappers.
  • Wanneer de fake fossielen werden ontcijferd werden ze alsnog jarenlang in musea als bewijs van de evolutie tentoongesteld.
  • Ondanks dat de darwinistische wetenschappers de fraude ervan wisten hebben ze aan hun leerlingen dit als wetenschappelijke bewijs van de evolutie laten lezen.
  • De darwinistische wetenschappers probeerden de wetenschappelijke feiten die de schepping bewijzen en die het darwinisme weerleggen te verbergen. Het grootste bewijs is dat ze de fossielen hadden verborgen.
  • De darwinistische menigte heeft geprobeerd om de boodschap door te geven dat de mens slechts een dier is. En hebben geen erg in gehad om imitatie embryo tekeningen te maken.
  • Het darwinisme heeft geprobeerd om de mensen erin te laten geloven dat toeval zogenaamd wonderen heeft gebracht, zodat ze het feit afwijzen dat levende wezens door een Opperste Schepper zijn geschapen.

Wat is de reden in de aanloop van deze fraude van deze verbazingwekkende inspanning? Waarom hebben de darwinisten een moeilijke weg gekozen in plaats van dat ze de wetenschappelijke feiten zijn gaan accepteren en het darwinisme op te geven? Hoewel de evolutietheorie geen voor de hand liggende wetenschappelijke feit is proberen ze een bevestigde indruk te geven. Waarom wordt er zoveel tijd en moeite besteed aan propaganda, misleiding en bedrog? Waarom hebben de darwinisten bewust en aanhoudend  alleen maar omwille de evolutie leugens verzonnen en dit op scholen laten lezen, terwijl ze bewust waren dat ze gekleineerd zouden worden en gezien zouden worden als oplichters?

Er is slechts een antwoord op deze vraag: darwinisme is geen wetenschap. Darwinisme is een ketterse godsdienst. Het is een leugen en een bijgelovige systeem. Het is een ideologie dat gebaseerd is op fraude. De reden van al deze inspanningen van de darwinisten is de loyaliteit op deze perverse religie en om hun bijgeloof met al hun kracht in leven te kunnen houden. Volgens de darwinisten moet er alles aan gedaan worden wat er nodig is. Als dit valse religie wordt verlaten dan zullen de darwinisten accepteren dat alle levende wezens God heeft geschapen en zullen hun valse religie moeten verlaten. Deze situatie is onaanvaardbaar voor de verwrongen darwinistische geesten. Terwijl het bestaan van God, de eenheid van het geloof en de liefde van God een grote vreugde voor de mensen is. Het geloof in God toeneemd vele malen het verstand en het begrip van een persoon. Het is een geweldige grote zegen van de verdieping van het geest. Volgens de lage darwinistische gedachten is het ontkennen van het duidelijke bestaan van Onze Heer methodes die worden toegepast wat alleen maar tot ellende, doelloosheid, fraude en onredelijkheid sleept.

Hier zien we 150 jaar lang wat onder de naam van darwinişme aan de gang is leugens over neppe fossielen, vervalste tekeningen, geplakte foto’s van vlinders, namaak embryo’s waar geen waarde is van wetenschappelijke vervalste reconstructies, 70 jaar lang verborgen cambrium levensvormen en 40 jaar lang neppe schedels die zijn tentoongesteld. Dit is de oorsprong van de fraudes wat nog in sommige schoolboeken stil zijn plaats houd. De gelieerden van de perverse religie van de evolutie hebben de voorkeur om fraude te gebruiken in plaats van wetenschap. De reden hiervoor is om dit valse religie te kunnen bestendigen. Tussen de darwinisten wordt stilzwijgend deze grote fraude unaniem uitgevoerd. De darwinistische Franse bioloog Pierre Paul Grasse geeft dit feit toe als:

Deze truc wordt soms onbewust, maar niet altijd uitgevoerd. Omdat sommige mensen vanwege hun sekten bewust alle feiten negeren, verwerpen hun eigen gebrek aan geloof en de verkeerde informatie.

Met deze belijdenis van de darwinistische Pierre Paul Grasse kan men de collusie zien in de darwinistische kringen. Volgens het systeem van de antichrist moet men fraude, bedrog en leugens voor het oog zien, omdat het darwinisme op geen enkel wijze kan worden verworpen.

De darwinisten geven toe dat ze het darwinisme soms als een religie aannemen. We kunnen voor dit enkele voorbeelden geven:

‘’een persoon kan slechts een religieuze visie van de evolutie krijgen als de visie niet met het atheïsme kan worden onderscheiden.’’107 de atheïstische evolutiebioloog en geneticus Will Provine.

‘’Evolutie…beschermd het bestaan van de atheïsten en is in harmonie met de evolutie religie zonder schepping.’’108 de bioloog en atheïst Richard Dawkins.

‘’In feite is de evolutie in zekere zin een wetenschappelijke religie. Bijna alle wetenschappers zijn het hierover eens en velen van hen zijn in staat om hun eigen observaties hierover te schikken.’’109 darwinistische hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Manchester Universiteit H.S. Lipson

‘’De experimenten wat ik al meer dan 40 jaar aan het doen ben om de evolutie met experimenten te laten zien is volledig mislukt…Het idee van evolutie is alleen maar gebaseerd op het geloof ervan!’’110 de beroemde wetenschapper Heribert Nilsson aan de Lund universiteit die heel zijn carrière heeft besteed om zogenaamde kunstmatige evolutie tussen levende wezens uit te voeren.

‘’Ik beweer dat de wetten van de natuurlijke selectie geen wetenschap is. Dit is een ideologie. Bovendien een slechte ideologie wat ervoor zorgt dat de geschiedenis van ons leven het vermogen van begrip voorbij passeerd. Net als het voorbij passeren van ons vermogen dat we naar elkaar met tolerantie kijken.’’De expert van de Zwitserse Federale Technologie in Aardwetenschappen Kenneth Hsü.

‘’ Als zij mij van dit als een getuige of de advocaat ervan zien en aan mij zouden vragen van:heeft het geloof in de evolutie en de studies erop u in een atheïst verandert.’’ Ik zou hiervoor op ja moeten beantwoorden. …Mensen zoals ik zijn voor de evolutie lobby als een slecht nieuws. Terwijl ik over dit onderwerp veel meer open spreek dan alle andere personen op dit gebied.’’ Richard Dawkins.

De bekentenissen van de werelds beroemde darwinisten laat zonder twijfel een werkelijkheid zien. De darwinisten verdedigen de ideologie met behulp van een stille taal en zorgen er gezamenlijk voor dat deze fraude voortduurt. De belijdenissen wat ze van tijd tot tijd verklaren verandert niets bij de betrokkenheid van de perverse religie van het darwinisme. Dit systeem blijft hetzelfde wat 150 jaar lang al zijn gang gaat. Er komt geen einde aan de opzettelijke fraudes en aan de leugens om de perverse religie het darwinisme tot leven te houden.

De onderstaande bekentenissen van de senior paleontoloog Colin Patterson van het Verenigd koninkrijk Natural History Museum die op 1998 is gestorven en die zijn hele leven heeft doorgebracht door voorstander te zijn van deze valse theorie. Het laat men aan het denken zetten om het bedrog waarin de darwinisten zich in bevinden:

Ik heb gedacht dat ik meer dan 10 jaar een studie had gedaan op evolutie…maar over dit wist ik helemaal niets…De laatste paar weken heb ik geprobeerd een verscheidenheid aan mensen en groepen een eenvoudige vraag te stellen. De vraag was: ‘’kunt u iets vertellen over de evolutie dat u weet wat waar is?’’Ik stelde deze vraag ook aan het personeel van de geologie afdeling van de Field Museum of Natural History. Het enige antwoord wat ik erop kreeg was een diepe stilte. Tot slot gaf een van hen het volgende antwoord:’’ja, ik weet een ding – het moet niet onderwezen woden op middelbare scholen’’.

Deze bekentenis van Colin Patterson over het feit wat de darwinisten duidelijk weten en de waarheid wat ze hun  hele leven hebben verborgen laat duidelijk zien dat ze geen erg in hebben om achter een leugen aan te gaan. Dat de evolutietheorie een leugen is, is in feite in alle wetenschappelijke gemeenschappen bekend. Dat de evolutie nog steeds op scholen wordt onderwezen, al het nieuws over de evolutie een leugen is, conferencies die worden gehouden, de boeken en tijdschriften over evolutie zijn allemaal bewust van het feit dat het doel een propaganda is. Elke darwinist weet dat de fossielen die te bezichtigen zijn in natuurhistorische musea geen bewijs vormen voor evolutie. En ‘’het nieuws dat er een nieuwe bewijs is gevonden voor evolutie’’ een verzonnen nieuws is en ze zijn er ook van bewust dat de tekeningen van de evolutie in kranten en tijdschriften vals zijn. Ze doen net alsof ze onbewust zijn over dit. Wanneer ze elkaar deze fraudes beschrijven proberen ze een indruk te geven alsof ze academische gesprekken voeren. Maar in feite zijn zij allemaal ervan bewust dat ze een verzonnen en een valse ideologie steunen.

De oorzaak van dit alles is, dat de evolutietheorie een geloofssysteem en een ketterse religie is. Evolutie heeft niets te maken met wetenschap. Het darwinisme wordt bepleit als een oorlog van de antichrist. Alle wetenschappers die het darwinisme verdedigen zijn zich er niet van bewust dat ze worden gerund door de anti-christ.

De Darwinistische Michael Ruse hoogleraar filosofie aan de Florida State University, definieert de religie van het  darwinisme:

de evolutie werd door de voorstanders veel meer ondersteund dan wetenschap. De evolutie werd verklaard als een ideologie en een seculiere religie – de betekenis en moraliteit als het alternatief voor het christendom en als een niet ingezetene religie…Evolutie is een religie. Dit was ook het geval bij de initiële ontwikkeling van de evolutie en is nog steeds  bij de evolutie van vandaag nog hetzelfde.

De Amerikaanse astronoom, fysicus en kosmoloog Robert Jastrow zegt over de darwinisten die zo blind zijn bevestigd over het darwinisme:

Misschien is het ontstaan van leven op aarde een wonder. De wetenschappers hebben het initiatief om dit standpunt te aanvaarden. Maar de opties zijn beperkt. Het leven op aarde is geschapen door het wil van een kracht met uitsluiting op een wetenschappelijke inzicht of de levenloze stoffen op onze planeet zijn van zichzelf door chemische reacties opgetreden.

De eerste gedachte van de theorie van de oorsprong van het leven leidt tot een wetenschappelijk onderzoek. Dit is een uitdrukking van het geloof in de kracht van de Allerhoogste, die ontbonden is aan de wetten van de wetenschap . De tweede theorie is een geloofsbeweging. Dit geloof is gebaseerd op de beweging in de richting van de wetenschappelijke kijk op de oorsprong van het leven. Maar zonder enig concreet bewijs om dit geloof te ondersteunen.

Robert Jastrow zoals hij het ten woord brengt in zijn zinnen wordt het darwinisme als een geloof geaccepteerd. Terwijl dit een bijgeloof is en door geen een wetenschappelijke bevindingen word ondersteund. Het darwinisme is de enige optie die naar voren is gebracht door de wetenschappelijke kijk. Om de wetenschap als een geloof in de waarheid van de schepping te zien is een fout en een leugen van het materialistische denken. De waarheid wat de wetenschap onthuld is creatie. De bevindingen dat levende wezens door een Superieuze Geest en Macht dus door Onze Heer is gecreëerd is nogmaals wetenschappelijk bevestigd. De vorderingen van het darwinisme worden door alle takken van de wetenschap weerlegd. Daarom is het zeer onlogisch om te denken dat iemand die in het wetenschap geloofd ook het darwinisme moet verdedigen wat een ernstige misvatting is.

Het is zeer belangrijk om te weten en te begrijpen dat het darwinisme geen wetenschap maar een bijgeloof is. Zo wordt het duidelijk dat het darwinisme als eerste een ideologische reden nodig heeft om de wereld te misleiden. Sinds de komst van de theorie zijn alle werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van het darwinisme, elke stap dat is genomen en ieder mens dat is bedrogen een deel van de darwinistische ideologie geworden. Dat het darwinisme wordt opgenomen in boeken, verspreid wordt over de hele wereld en bijna in alle wetenschappelijke tijdschriften, kranten en tv-programma’s het enige onderwerp wordt is niet zomaar iets. Dit is wat eigenlijk uiterst gevaarlijk is. De mensen zien met het effect van deze valse religie elkaar als dieren. Dat de sterken met de zwakken moeten worden verpletterd word redelijk gezien. De mensen beginnen te denken dat de mens geen enige verantwoordelijkheden heeft tegenover God en denken dat ze door toeval zijn gevormd. Onder invloed van deze valse religie zien we in een groot aantal landen op de wereld waar terreur en anarchie is, duidelijk de omvang van het gevaar door de daaruit voortvloeiende oorlogen, invasies, veldslagen, het communisme, het kapitalimse en verdraaide ideologieën zoals het facisme.

Men moet niet vergeten dat de continue infusie van het darwinisme en de effectiviteit dat ze proberen te behalen een strijd is tegen het geloof in God. De doelstelling van deze ideologie is dat alle verantwoordelijkheden ten opzichte van Onze Heer en het hiernamaals wordt vergeten. Het is niet verwonderlijk om te denken dat een persoon die volgens zijn eigen opvattingen geen verantwoordelijkheid heeft tegenover God en in het hiernamaals geloofd zonder twijfel wreedheid zal tonen en genadeloos anderen zal verpletterenen. Dat hij elk kwaad mag verrichten volgens zijn eigen opvattingen om sterk te zijn. Het conflict te zien als een manier om vooruitgang te kunnen boeken en zo de oorlogen aan te moedigen. De mensen massa te mogen vernietigen en genocide toe te passen op verschillende etnische achtergronden. Vandaag de dag nog nemen jongeren van de middelbare school een pistool in hun handen waarbij ze scholen aanvallen en tientallen mensen doodschieten. Ze aarzelen vervolgens niet om uit te leggen hoe ze zijn vergiftigd met de darwinistische logica. Ze verbergen ook het gedachten niet dat ze de persoon tegenover hen als een dier zien dat uitgeschakeld dient te worden. De perverse religie het darwinisme is zo’n verschrikkelijke en een verwoestende geloof.

We moeten deze feiten niet vergeten als we het bedrog van het darwinisme op het geloof en op de wereld onderzoeken. Er moet rekening worden gehouden met de methodes die worden gebruikt wanneer ze de wereld bedriegen met de wetenschap terwijl het bewijs niks met de wetenschappelijke theorie heeft te maken. De religie van het darwinisme is onder invloed van de ideëen van Malthus gepleit en gevormd voor de noodzaak om de bevolkings planning voor honger, ziekte en oorlogen te verdedigen. Dat alle zieken en gehandicapten gedood moeten worden is de basis van het idee van eugenetica. De basis voor het slepen van de mensen massa tot de dood wordt gevormd door de fascistische en communistische dictators. We moeten ook niet vergeten dat de I en IIe wereldoorlog waardoor er tientallen miljoenen mensen zijn gedood en het terrorisme wat momenteel aan de gang is over heel de wereld het enige oozaak hiervan is. Alle bestaande verstoringen in de wereld, acties die worden uitgevoerd tegen religieuze morele waarden, de communistische en fascistische bewegingen, aanvallen, de bloedbaden en de daden van het terrorisme is het uitgangspunt van dezelfde logica wat voortdurend in gedachten moet worden gehouden. Het darwinisme is geen onschuldige theorie dat naar voren is gebracht onder een wetenschappelijke naam. Het is een van de grootste problemen van onze tijd die voor de degeneratie van de mensen massa, atheïsme, onverantwoordelijkheden, oorlog, woede en geweld heeft gezorgd.

Hoewel de voorstanders van de religie van het darwinisme een expansief beleid op fraude doen en iedereen die betrokken is in de strijd tegen de macht van Onze Almachtige Heer zullen noodzakelijkerwijs worden ontcijferd en zal worden verslagen.Momenteel zijn de darwinisten getuige van de ineenstorting van het darwinisme en kijken betreurend naar deze situatie. De darwinisten hebben misschien niet volledig kunnen begrijpen dat al het macht tot Onze Heer behoort en dat al hun vallen ten val zullen komen en zullen verdwijnen. Echter alle vallen tegen het geloof is genoodzaakt om verdoemd en vernietigd te worden. Onze Almachtige Heer openbaart deze waarheid in de vers:

En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste. (Het Huis van Imraan (Al-Imraan, 54)

2013-02-04 23:33:27

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."