Het Bedrog Van De Evolutieleer

TURKSE VIJANDIGHEID VAN DARWIN

TURKSE VIJANDIGHEID VAN DARWIN

Charles Darwin werd wereldwijd beroemd met het boek (The Origin of the Species) die het basiskader van zijn theorie vormde dat in 1859 werd geplubiceerd. Zijn tweede werk was het boek ‘’de afstamming van de mens’’ (The Descent of Man)  die de onwetenschappelijke beweringen en de racistische theorieën van de menselijke evolutie te woord bracht dat in 1871 werd geplubiceerd. 
 
De beste bron van de opvattingen van Darwin en vooral de innerlijke wereld en de gedachten wat hij met zijn directe omgeving deelde kan men uit de boek ‘’Life and Letters of Charles Darwin’’ opmaken, wat zijn zoon Francis Darwin zes jaar na de dood van Darwin publiceerde. Er zijn een groot aantal brieven van Darwin in dit boek. In deze brieven wordt duidelijk de donkere wereld van Darwin weergegeven. 
 
Een van de brieven in dit boek heeft veel aandacht getrokken, omdat het belangrijke politieke boodschappen draagt. Er kwam een periode dat de woorden van de Engelse minister-president Gladstone ’’ Turken zijn de specimens van de niet menselijke mensheid, voor het bestaan van onze beschaving moeten we ze terug schuiven naar de steppe van Azië of we moeten ze vernietigen in Anatolië’’ aanhoudend herhaald. Vooral ook omdat Groot Brittanië de Ottomaanse rijk in zijn front had genomen. Dit brief werd geplubiceerd en in korte tijd groeide het tot een belangrijk propaganda middel. De vervormde ideeën in deze brief van Darwin zijn hetzelfde als die van Gladstone, zelfs fanatieker. 
 
Charles Darwin schreef deze brief op 3 juli 1881 aan de wetenschapper W. Graham. Darwin herhaald in het begin van zijn brief met zijn klassieke materialistische leugens dat er geen doel en betekenis is in de natuur. Daarna stelt hij het onderwerp op het concept van natuurlijke selectie en suggereert dat de ontwikkeling van de beschaving ontstaat door het elimineren van de achter gebleven rassen. Met Darwin’s grote onwetendheid die als voorbeeld de achter gebleven ras ‘’het Turkse volk’’ als voorbeeld gaf. Darwin schreef letterlijk:
 
‘’ Ik kan bewijzen dat het gevecht op de natuurlijke selectie meer vooruitgang doet voor de beschaving dan men denkt. Stel je voor, een paar eeuwen geleden toen Europa door de Turken werd bezet was de Europese bevolking onder grote risico. De bezetting van Europa door de Turken klinkt nu zo grappig. De beschaafde rassen die bekend zijn als de Europese rassen hebben in de strijd om het bestaan tegen de Turken uiteindelijk een zekere overwinning bereikt. Als ik naar de nabije toekomst van de wereld kijk dan zie ik dat er een groot aantal inferieure rassen door de hogere beschaafde rassen geëlimineerd zullen worden’’. 
 
Deze onzinnige regels die worden gesproken tegen de edele Turkse volk zijn slechts een illusie, een fanatieke haat en is duidelijk een diepgaande onwetendheid over de Turken. Laten we de illusie van Darwin zin voor zin onderzoeken:
 
1) ‘’ Ik kan bewijzen dat het gevecht op de natuurlijke selectie meer vooruitgang doet voor de beschaving dan men denkt…
 
Hier gebruikt Darwin de klassieke sociale Darwinistische logica en suggereert dat de ontwikkeling door oorlog en strijd tussen de rassen van de mensheid ligt. Dit is het basis idee van het Britse Emperialisme van de 19e eeuw met een donkere racistische standpunt en heeft geen enkel wetenschappelijke basis. 
 
2) … Stel je voor, een paar eeuwen geleden toen Europa door de Turken werd bezet was de Europese bevolking onder grote risico. De bezetting van Europa door de Turken klinkt nu zo grappig…
 
Darwin heeft het hier over de nobele Turkse volk in Europa tijdens de Ottomaanse periode en verwijsd vooral specifiek naar de veroveringen van het Balkanschierland. Echter het gebruik van het woord ‘’bezetting’’ is een onjuiste historisch concept en de uitdrukking wat hij gebruikt is het haat tegen de Turken. De Turkse volk had Europa niet bezet maar had overwonnen. Er is een groot verschil tussen deze twee woorden. Als een staat een gebied in bezetting neemt dan is het doel om die plaats te plunderen en de bewoners van het gebied weg te jagen of te exploiteren. Echter de verovering is een ander concept. Een staat die verovert, ziet de grond wat die heeft verworven en de bevolking als zijn eigendom. Voegt het in zijn eigen structuur en maakt het gelijke met de andere burgers. Zorgt er voor dat het land reconstrueerd, ontwikkeld en maakt het mooier.
 
Het Ottomaanse rijk heeft de Balkans veroverd. Er werd voor de volkeren in deze landen grote tolerantie en respect getoond en had een deel van hen eigen onderdanen gemaakt. Ze hadden alle kanten van de Balkan gereconstrueerd en ontwikkeld. Er zijn in de regio een groot aantal karavanseraien, turkse baden, bruggen, moskeeën, bibliotheken en gaarkeukens gebouwd en er wordt vandaag de dag door iedereen algemeen ervaart dat zij de producten van een superieure cultuur zijn. 
 
Kort gezegd ‘’bezetting’’ en ‘’overwinning’’ zijn zeer verschillende concepten. Daarom wordt de overwinning van 1453 in de wereldliteratuur niet als de bezetting van Istanbul, maar als de overwinning van Istanbul gesproken. Darwin mengt deze concepten bewust en maakt in het bijzonder gebruik van het concept ‘’bezetting’’. Zijn doel is natuurlijk volgens zijn eigen gedachte om de edele Turkse volk als een ‘’barbaar’’ gemeenschap aan te tonen. 
 
3)…De Europese rassen die bekend staan als de beschaafde rassen hebben een zekere overwinning tegen de Turken in de strijd om te over leven
 
Darwin onthuld in deze zin de onwetendheid en de vervorming van de logica. Ten eerste, om de Europese rassen als de beschaafde rassen te definiëren herhaalt hij de de klassieke racistische en sociaal Darwinistische perspectief. Ten tweede hij herhaald een andere belangrijke bewering van het sociaal Darwinisme en gebruikt het leugen‘’ dat de strijd om te overleven tussen de rassen’’ oorlogen en conflicten de landen ontwikkeld en suggereert dat de beschaving bevordert. 
 
4) … Als ik naar de nabije toekomst van de wereld kijk dan zie ik dat er een groot aantal inférieure rassen door de hogere beschaafde rassen geelimineërd zullen worden’’.
 
De meest opvallende aspect van de verwrongen logica- en delirium van Darwin toont hij in deze zin. Het is duidelijk wat hij zegt: hij suggereert dat het Turkse volk binnenkort door de Europeanen zal worden vernietigd. De Europeanen wat hij hoopt die dit zullen verrichten definieerd hij als de ‘’hoger beschaafde rassen’’. Hij beschrijfd de Turkse ras zogenaamd als de ‘’inférieure ras’’. Er is hier echter een belangrijk boodschap van deze delirium wat Darwin uitdrukt. Darwin begint met deze zinnen door te zeggen ‘’dat de natuurlijke selectie bijdraagt voor de voortgang van de beschaving’’. Dus het doel van de vernietiging van het Turkse volk is zogenaamd een eis van de natuurwetten en beweerd dat het zal bijdragen voor de vooruitgang van de beschaving!
 
DE ONBREEKBARE RELATIE VAN HET DARWINISME EN DE TURKSE VIJANDIGHEID
 
Het is heel duidelijk dat door Darwin naar voren gebrachte vervormde logica een overeenstemming is voor de ottomaanse vijandigheid door het Britse imperialisme. Darwin had geprobeerd om een zogenaamde wetenschappelijke basis te vormen, zodat de Ottomaanse Rijk een Britse kolonisatie werd en het plan waar werd gemaakt om de Turkse volk van de geschiedenis te schrappen. De Turkse vijandigheid die door Engeland werd aangewakkerd had als doel om dit als een wetenschappelijk beeld te laten zien. 
 
Het is heel belangrijk dat de delirium van Darwin ten aanzien van de Turkse volk een jaar voor de Egyptische bezetting was. Blijkbaar was Darwin eerst begonnen met de invasie van de Britse overheersing in Egypte. De strategie wat  hij had opgericht om het Ottomaanse Rijk te verpletteren en door te zeggen van ‘’ik zie binnenkort dat de Turken snel zullen verdwijnen, door de natuurlijke selectie’’ had een bijdrage aan deze strategie geleverd.
 
Er moet worden benadrukt dat Darwin’s woorden op dat moment zeer effectief waren. Darwin had zijn ideeën zeker niet alleen in deze brief, maar had tijdens zijn contacten met de Britse staatslieden geuit en had zogenaamd het plan voor de vernietiging van het Turkse volk wetenschappelijk ondersteund. Darwin’s brief wat in 1888 werd gepubliceerd was een grote steun voor de grote propaganda oorlog tegen het Turkse volk. De vijanden tegen de Turken vonden kracht van Darwin’s delirium.  
 
Het effect van deze ondersteuning van Darwin dat werd geleverd voor de Turkse vijandigheid zien we vandaag de dag terug. In verschillende westerse landen met name Duitsland zijn er neo-nazistische en fascistische groepen die tegen de Turken lastercampagnes uitvoeren die naar Darwin’s delerium verwijzen. Op de verschillende neo-nazi sites op het internet is er naast de woorden van Darwin ‘’superioriteit van het Arische ras’’ ook het delerium voor de Turkse volk opgenomen. De Turken die op een brute wijze vermoord woorden in Duitsland, huizen die in brand worden gestoken en de bedrijven die worden geplunderd blijven kracht houden van Darwin’s opvattingen. 
 
Deze werkelijkheid werd in de 19e eeuw door het westerse imperialisme gevoed. We zien dat het Darwinisme een belangrijke rol speelt dat sindsdien voortdurend door de verschillende kringen de Turkse vijandigheid word gehandhaafd. Er zijn natuurlijk in elke periode maatschappijen geweest door groepen of personen die vijanden zijn van de Turken. Darwin had deze vijandigheid een zogenaamde wetenschappelijke ondersteuning gegeven en had de onzin dat de Turken een ‘’achtergebleven en een primitieve’’ volk zijn zogenaamd onder het wetenschap laten zien. 
 
Dit is natuurlijk voor elke Turk die van zijn volk en vaderland houdt een mentaal fit om een standpunt tegen het Darwinisme te nemen, deze racistische ideologie te verwerpen en heeft de taak om de ongeldigheid aan te tonen. Door het ondersteunen van het Darwinisme zullen ze een wereldkijk ondersteunen die zijn eigen bevolking probeert te vernietigen. Dit laten we horen aan de Turkse wetenschappers en filosofen die nog steeds blind aan het Darwinisme verbonden zijn in weerwil van logica en wetenschap…
 
DE REDDING VAN HET DARWINISME  IS EEN NOODZAAK
 
Er zijn altijd oorlogen, wreedheden, bloedbaden en conflicten op de wereld geweest. De reden dat de aantallen en de rampen in de vorige eeuw zo groot zijn is, omdat het Darwinisme een legitieme zaak heeft bereikt voor de moorden, slachtpartijen en conflicten. Door de verzonnen beweringen van het darwinisme over de natuur en de ideologische toespraken die hiermee paralel zijn hebben de moordenaars en de dictators geprobeerd om hun sadistische ideologen voor hun toepassingen rechtvaardig en onschuldig te laten zien door te zeggen dat ‘’het wet op de natuur ook op de samenleving geld’’. 
 
De evolutietheorie wordt vandaag de dag nog steeds voor filosofische en ideologische doeleinden verdedigd. 
 
Het kolonialisme dat in de 19e eeuw werd verergerd door de evolutietheorie, de nazi-Duitsland en de Sovjet-unie zijn allemaal in de geschiedenis verdwenen. Maar het onderliggende materialistische filosofie  wordt alsnog bepleit door een aantal omgevingen, waardoor de verwoestende gevolgen van deze filosofie over de hele wereld voort gaat. Alleen wat al in Oost-Turkestan wordt geleefd en de communistische separatistische terreur die door het Darwinisme tot leven komt in Turkije, is een treffend voorbeeld. 
 
Gerechtelijke of fysieke maatregelen is alleen maar om het wond te dekken. Exacte oplossing voor deze wond is een behandeling op wetenschappelijke en culturele aspecten. De culturele en wetenschappelijke ineenstorting van het Darwinisme zal ook de filosofieën vernietigen waar ze macht vanuit halen en dit zal het verwijderen van de vervolgingen op de wereld betekenen.
 
2013-04-15 20:55:27

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net