Het Bedrog Van De Evolutieleer

Een antwoord op de 'Alesi' Bedrog beweringen in evolutionistische publicaties zoals New Scientist en Nature

In augustus 2017 meldden verschillende internationale wetenschappers- en nieuwsorganisaties dat de zogenaamde "gemeenschappelijke voorouder" van mensen en apen was gevonden. Veel evolutionistische publicaties in Turkije sprongen ook mee op de kar zonder het nodige onderzoek te doen.

Alesi the_baby_ape gebaseerd op een artikel gepubliceerd in het bekende evolutionistische tijdschrift Nature,  werd er in het rapport beweerd dat het fossiel dat in Kenia was ontdekt, genaamd 'Alesi' en naar verluidt 13 miljoen jaar oud was, de zogenaamde 'primitieve voorouder' van alle mensen en apen zou kunnen zijn.

Dit fossiel, opgegraven uit de rotslagen in de Napudet-regio in het noorden van Kenia, ten westen van Lake Turkana, behoort tot een uitgestorven aapsoort die naar schatting 13 miljoen jaar geleden leefde. Deze gefossiliseerde schedel van een zestien maanden oude baby-aap was goed bewaard gebleven omdat hij onder de grond lag begraven door een vulkaanuitbarsting. De schedel is klein genoeg om gemakkelijk in één hand te passen,  en de structuren erin maken een gedetailleerd onderzoek mogelijk, zelfs de zeer kleine oorkanalen zijn goed bewaard gebleven. (1)

In feite noemden tijdschriften zoals New Scientist deze kleine schedel  "de meest complete uitgestorven aapschedel in het fossielenarchief die tot nu toe gevonden is",  die bevestigt dat het tot een aap behoort. (2) In feite is de informatie die beschikbaar is over het fossiel alleen het volgende:

Kleine, gibbon-achtige neus

Gibbonachtige tanden

Chimpansee-achtige oorbuizen

Schedel zo groot als een citroen

Als we zorgvuldig kijken naar de inhoud van de nieuwsberichten over dit fossiel, realiseren we ons meteen dat er niets concreets is gevonden die aanduidt dat het behoort tot “een van de oudste voorouders van mensen en apen. “

De obsessie van darwinsten voor evolutie

Zoals te zien is, wordt dit fossiel nadrukkelijk gepresenteerd als een nieuwe ontdekking die de zogenaamde evolutionaire link tussen mens en apen onthult, ondanks het feit dat het duidelijk is dat het van een aap is. De feiten worden verdraaid voor een ideologie, en de schedel wordt geïntroduceerd als 'de oudste voorouder van de mens' om als propaganda materiaal te gebruiken.

De manier van darwinisten om wetenschap te bedrijven werkt als volgt: De darwinistische wetenschapper observeert aanvankelijk ook de wetenschappelijke bevindingen over fossielen of levende organismen, maar omdat hij met heel zijn hart overtuigd is van de evolutie, maakt hij een heel ander verhaal om de waarheid aan te passen aan zijn Darwinistische geloof. De wetenschappelijke methode verplicht hem echter om de echte bevindingen duidelijk te presenteren, zonder het te vervormen met een ideologische visie. Wetenschappelijke bevindingen, conclusies en interpretaties moeten "toetsbaar" zijn. Deze methode is van toepassing op alle concrete wetenschappen; maar het is anders als het gaat om darwinistische wetenschappers.

Geen enkele tijdschrift dat zich wetenschappelijk noemt, vraagt darwinisten op welke gronden of welke wetenschappelijke gegevens zij hun onwetenschappelijke opmerkingen baseren, omdat de uitgevers en redacteurs van deze tijdschriften ook darwinisten zijn. Ze gebruiken de wetenschap als propaganda materiaal voor evolutie. De darwinist gelooft eerst in evolutie, en voert vervolgens wetenschap uit. Het bijgelovige geloof van evolutie maakt de wetenschappelijke neutraliteit van deze mensen ongeldig en als gevolg daarvan zijn hun interpretaties uiteindelijk bevooroordeeld.  Zelfs op een manier dat, als er enig bewijs tegen evolutie is, ze het proberen aan te passen of het nietig te verklaren binnen het kader van evolutie. Hoewel elk nieuw fossiel dat wordt opgegraven, bewijst dat God levende wezens creëert en het idee van evolutie ongeldig maakt, wordt het door geen enkele darwinist geaccepteerd; ze willen het in feite niet accepteren.

De Alesi Hoax

Alesi is een fossiel van een complete schedel en behoort tot een uitgestorven aapsoort. Het toont geen enkel kenmerk dat kan worden geïnterpreteerd als een bewijs voor een "gemeenschappelijke voorouder" door darwinisten. Waarom schreven de evolutionisten desondanks een misleidend verhaal over een gemeenschappelijke voorouder?

Nadat ze geen bewijs gevonden hadden in de fossielenverslagen, verplaatste de evolutionisten hun zogenaamde theorie naar de digitale omgeving en produceerden genetische vergelijkingspercentages tussen elk levend organisme. De bewering dat chimpansee- en menselijke genen 95-98% gelijkenis vertonen, is gebaseerd op dergelijke berekeningen. Nogmaals, door middel van enkele formules die geprogrammeerd werden op een computer, hebben ze een mutatiesnelheid uitgevonden waarvan wordt verondersteld dat deze door de geschiedenis heen geldig is. Op deze manier berekenen ze het aantal jaren dat moet zijn verstreken, om het verschil te berekenen die plaatsvond tussen de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder van chimpansee en mens. De bewering dat deze denkbeeldige voorouder zes miljoen jaar geleden heeft geleefd, werd opnieuw verwerkt met behulp van een computer,en hoewel het niet wetenschappelijk geldig is, is deze voorspelling gepubliceerd in Darwinistische tijdschriften. Wat hier feitelijk wordt gedaan, is het darwinistische geloof in evolutie via statistische programma's uitvoeren. Maar er zijn geen fossielen gevonden die bewijzen dat deze berekeningen de waarheid weergeven.

Aangezien Alesi ongeveer 13 miljoen jaar oud is, is het veel ouder dan de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder, waarvan de leeftijd aanvankelijk in een computer was berekend om zes miljoen jaar te zijn. Alesi moet daarom ook een gemeenschappelijke voorouder zijn, omdat het volgens dezelfde logica ouder is dan de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder. Dus is er enig bewijs gevonden over het fossiel van Alesi dat suggereert dat het een gemeenschappelijke voorouder is? Zeker niet. Zoals de auteurs al hebben gezegd, onthulde het onderzoek van de schedelkenmerken van het fossiel dat het sterk lijkt op de aapsoort die tegenwoordig leeft. Het bestaan van vergelijkbare kenmerken is geen evidentie voor evolutie, maar voor een stasis in fossiele archieven, wat wijst op de schepping.

Jesaja Nengo, een van de auteurs van het artikel, zegt: "Als je Alesi vergelijkt met alle levende wezens, lijkt het het meest op een gibbon."(3)

Het is duidelijk dat er een ideologische vooringenomenheid is achter de bewering dat Alesi een gemeenschappelijke voorouder is, ook al zijn wetenschappers het erover eens dat het overeenkomsten vertoont met een gibbon. Als een fossiel op een gibbon lijkt, dan kan het alleen maar een voorouder van gibbons zijn. We kunnen hieruit concluderen dat het voor darwinisten niet uitmaakt hoe het Alesi-fossiel eruit ziet of tot welke soort het behoort. Of het opgegraven fossiel op een gorilla of een orang-oetan lijkt, de ideologisch gemotiveerde logica van de evolutionisten wil nooit de waarheid zien en komt steeds met claims van een gemeenschappelijke voorouder.

CONCLUSIE

Zoals we kunnen zien, behoort het fossiel van Alesi wel degelijk tot een aap op basis van zijn anatomische kenmerken, en vertoont het geen overeenkomsten met mensen. Tot op heden zijn talloze aapfossielen gevonden en de meeste behoren tot verschillende uitgestorven soorten apen. Er is niets gevonden in geen enkele opgegraven fossiel, dat het identificeert als een "tussenvorm tussen mens en aap soort of als een gemeenschappelijke voorouder".  Alle apenfossielen die tot nu toe zijn opgegraven, onthullen slechts één feit: Apen werden onmiddellijk met al hun perfecte functies gecreëerd, en ze hebben in de loop van miljoenen jaren geen veranderingen ondergaan; dat wil zeggen, ze zijn nooit geëvolueerd.

Referenties

1.http://www.telegraph.co.uk/science/2017/08/09/meet-alesi-13-million-year-old-baby-ape-putting-face-earliest/

2. https://www.newscientist.com/article/2143384-ancient-skull-belonged-to-a -cousin-of-the-ape-common-ancestor/

3.http://www.news.com.au/technology/science/archaeology/ancient-skull-hints-at-african-roots-for-apehuman-ancestor/news-story/7d3fd0730c63d5f6933bcbb1cbb69a25

2018-01-06 14:19:38

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top