Het Bedrog Van De Evolutieleer

HOE HEBBEN DARWINISTEN VAN TIKTAALIK ROSEAE EEN VALS OVERGANGSFOSSIEL GEMAAKT?

 

Het darwinistisch bedrog omtrent Tiktaalik Roseae – waar darwinisten lange jaren over speculeerden – is in vele opzichten ontsluierd. Van deze darwinistische bedriegerij die we meermaals benadrukt hebben, zijn weer nieuwe aspecten uitgekomen. Nog eens is begrepen dat mensen bedrogen worden door darwinisten; TIKTAALIK ROSEAE IS NIETS ANDERS DAN EEN SOORT KROKODILACHTIGE:

Over de Tiktaalik Roseae bestaan er zeer belangrijke feiten die gekend moeten zijn. De Tiktaalik Roseae die tot nu toe met zijn vreemd uitziende armen en heel zijn lichaam behoorlijk compleet afgebeeld werd, waarvan reconstructies vervaardigd en in musea ten toon gesteld werden, en die jarenlang in boeken als een overgangsfossiel gepresenteerd werd, BESTAAT IN FEITE UIT SLECHTS EEN SCHEDEL.
 
Geen van de botten die aan de schedel vastgemaakt werden, behoort toe aan dit wezen, ze behoren toe aan ANDERE WEZENS DIE IN DEZELFDE FOSSIELRIJKE LAAG GEVONDEN WERDEN.
 
Ook de stukjes vin die geassocieerd proberen te worden met dit wezen, zijn van andere visfossielen die in dezelfde laag gevonden werden. ER IS OPZETTELIJK GETRACHT OM ZE VERWANT TE LATEN LIJKEN AAN DE GEVONDEN SCHEDEL. Zodoende is van Tiktaalik Roseae een vals overgangsfossiel gemaakt.
 
Daarom zijn alle speculaties over de schedel van dit wezen en de daaraan gehechte stukjes VALS.

Alle eigenschappen van de schedel zijn EIGENSCHAPPEN VAN EEN ALLIGATOR: De ogen staan hoog en dicht bij elkaar, de schedel is plat, de schedel kan onafhankelijk van het lichaam bewegen, de scherpe tanden en het uitzicht in het algemeen zijn helemaal eigen aan een alligator. Het uitzicht van het wezen is IDENTIEK AAN DE ALLIGATOR SINENSIS DIE IN CHINA LEEFT.
Deze vervalsing is ook te begrijpen uit de woorden van de kunstenaar die de Tiktaalik Roseae gereconstrueerd heeft. Deze kunstenaar verklaart openlijk bij de reconstructie van het fossiel, het wezen VOLLEDIG BERUSTEND OP FANTASIE,  OPNIEUW IN ELKAAR GESTOKEN TE HEBBEN.

Bovendien heeft dezelfde kunstenaar vermeld dat hij de weefsels van het wezen ter sprake ook zelf bepaald heeft en ronduit gezegd dat om vertrekkende van een stuk fossiel het zeer veel speculatie vergt om het uiterlijk van een wezen tot stand te laten komen. (Het desbetreffend filmpje kunt u hieronder bekijken)

Dat een schedel die volkomen de eigenschappen van een alligator vertoont, door een darwinistische kunstenaar volgens de evolutie-ideologie omgevormd wordt tot een vreemd uitziende overgangsvorm, is zoals te zien helemaal niet moeilijk voor de darwinisten. Het jarenlang durend bedrog omtrent Tiktaalik Roseae heeft met deze simpele zwendelmethode miljoenen bereikt.
 
Sommige mensen zonder al te veel kennis over het onderwerp vergisten zich dat de darwinisten handelden volgens de wetenschappelijke methoden en kregen de indruk dat er werkelijk een overgangsvorm bestond en dat het wezen afgebeeld werd zoals het echt is. Maar in feite waren er enkel een alligatorschedel, stukjes van vinnen en botten van verschillende vissen en andere wezens die dicht bij deze schedel gevonden werden en de verbeeldingskracht van een kunstenaar, die gestuurd werd volgens de evolutiemythen, aanwezig. Samengevat: de mensen zijn nog eens bedrogen door darwinisten.

Tiktaalik Roseae is een vals overgangsfossiel dat dringend naar voor geschoven werd in een tijd dat darwinisten het bijzonder moeilijk hadden en beginnen verliezen waren. Net zoals de recente bedriegerijen over Ida, Ardi en Australopithecus Sediba, waarvoor de darwinisten zich nu enorm schamen.

Feitelijk is Tiktaalik Roseae een complete krokodilachtige, waarvan ook vandaag voorbeelden van bestaan. Hij heeft 375 miljoen jaar geleden geleefd en IS HELEMAAL IDENTIEK AAN DE HEDENDAAGSE KROKODILACHTIGEN.

Dit wezen is in feite EEN LEVEND FOSSIEL DAT HET DARWINISME MET DE GROND GELIJK MAAKT.

 
Zolang dat darwinistische speculaties blijven duren, zullen wij uiteraard doorgaan met het beantwoorden van bedriegerijen over valse overgangsvormen. Maar wat principieel is, IS DAT DARWINISTEN NOG ZELFS NIET DE VORMING VAN EEN ENKEL EIWIT HEBBEN KUNNEN VERKLAREN. Evolutie is al met de grond gelijk bij de fase van het ontstaan van leven.

Dat ze bedrog plegen over wezens waarvan de kieuwen in armen veranderen, TERWIJL ZE NOG NIET HEBBEN KUNNEN UITLEGGEN HOE EEN ENKEL EIWIT ONTSTAAN IS, TERWIJL ZE AL HELEMAAL VERLOREN ZIJN BIJ DE FASE VAN HET ONTSTAAN VAN LEVEN, brengt de darwinisten in een betreurenswaardige toestand.

Het darwinistisch bedrog is nog eens ontkracht. De zwendelmethoden zijn vanuit alle opzichten belicht. Voor de darwinisten zijn voortaan geen uitwegen overgebleven. Wanneer ze met een bedrog tevoorschijn zullen komen, zal dat zeker gevloerd worden en dat ze verklaringloos zijn tegenover een enkel eiwit, zal aan ons volk telkens weer verteld worden.

Dit is een onveranderlijke wet van Allah. Onze Heer openbaart in een vers dat het valse steeds zal verliezen: 

Neen, Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet, zij vergaat. En wee u, wegens hetgeen je beweert. (Soera el-Anbiyaa, 18)
2010-08-26 00:41:37

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top