Het Bedrog Van De Evolutieleer

DE DINOSAURIËR MET VALSE VEREN CONCAVENATOR CORCOVATUS EN DE AANHOUDENDE BEDRIEGLIJKE SPECULATIES VAN DE DARWINISTEN

Denkbeeldige gevederde dinosauriërs, denkbeeldige aapmensen, neppe wezens die overgaan van water naar land en zogenaamde ontbrekende schakels die jarenlang niet gevonden kunnen worden, zijn van de verbazingwekkende bedriegerijen die de evolutionisten al jarenlang opleggen aan de mensen. Telkens wanneer darwinisten in paniek raken, wanneer ze zich realiseren dat de evolutietheorie de afgrond nadert, wanneer ze hun verlies beseffen, schuiven ze een nieuw overgangssprookje naar voren. Bijvoorbeeld, een uitsteeksel van 1.5 millimeter op een fossiel, smeren ze de mensen meteen aan als zijnde een vin in ontwikkeling, een veer in wording of een vinger die zogezegd rudimentair aan het worden is. De verdedigers van de evolutietheorie -die niet ontwikkeld is met wetenschap, maar met demagogie en die jarenlang overeind is kunnen blijven aan de hand van bedrog- trachten dezelfde methoden verder te zetten. Wat hiervoor nodig is, is een beetje speculatie en wat hulp van bepaalde media.

Maar nu kijken darwinisten verbaasd toe hoe deze ouderwetse methoden geen effect meer hebben. Darwinisten

-verwachtten helemaal niet dat men op de darwinistische demagogie zou antwoorden met wetenschap. 

-dachten niet dat ze vernederd zouden worden in heel de wereld.

-raadden niet dat hun ware aard onthuld zouden worden, dat hun bedriegerijen aan het licht zouden komen en dat hun wegen afgesloten zouden worden.

Dat de darwinisten in zulke omstandigheden weer opperen: “we hebben een gevederde dinosauriër gevonden”, toont aan dat ze het echt zeer moeilijk hebben. Het is duidelijk dat het verdedigen van het darwinisme niet kan zonder speculatie en demagogie. Dat ze nog steeds proberen om beroep te doen op demagogie, dat ze blijven volharden bij dezelfde methoden en dat ze gedateerde onzin dwangmatig opleggen, ondanks dat al hun bedriegerijen onthuld zijn, wijst zeer duidelijk op deze enorme wanhoop.

Hoe werd de Concavenator corcovatus gemaakt tot een onderwerp van evolutionistisch bedrog?

Een 130-miljoen jaar oud dinosaurusfossiel is het onderwerp van nog een hopeloze poging van de hopeloze darwinisten. Het bedrog van de gevederde dinosauriërs, dat de mensen al beu gehoord zijn, wordt met dit fossiel weer naar voren geschoven. Zonder enig schaamtegevoel en wetend dat ze vernederd zullen worden, hebben ze het bedrog dat men al jaren helemaal doorheeft, nog maar eens gepubliceerd in darwinistische media.

Hierbij hebben de darwinisten beweerd dat het dinosaurusfossiel in kwestie toebehoort aan een denkbeeldige gevederde dinosaurus. Als bewijs hiervoor hebben ze verwezen naar de kleine uitsteeksels op de voorpoten van het fossiel. De darwinistische speculaties deden meteen hun intrede en er werd beweerd dat deze uitsteeksels “hechtpunten van veren konden zijn”. Merk op dat er in werkelijkheid in het fossiel geen veer, veerachtig structuur of resten van veren zijn. Het interpreteren van een klein uitsteeksel als "het hechtpunt van een veer" is enkel en alleen het product van evolutionistische demagogie.

Men moet hierbij ook vermelden dat de minuscule uitsteeksels niet zichtbaar zijn op het fossiel, maar in tekeningen en reconstructies van het fossiel speciaal benadrukt zijn.

Deze beweringen tonen de armzaligheid van de darwinisten. Darwinisten zijn zeer kundig bij het willekeurig benoemen van de uitsteeksels op fossielen als veer, arm of vleugel. Wanneer het hen niet uitkomt, worden deze uitsteeksels geïnterpreteerd als delen van het fossiel, die niets waard zijn. Maar wanneer ze geloven dat er over een of ander detail van het fossiel goed te speculeren valt ten gunste van de evolutie, wordt meteen een scenario bedacht. De Protoavis waarvan men met wetenschappelijke zekerheid kan zeggen dat hij de oudste vliegende vogel is, maar die genegeerd wordt door de darwinisten omdat dit strijdig is met hun beweringen, is hier het bekendste voorbeeld van. De darwinisten kunnen op geen manier overtuigd raken over de verschillende uitsteeksels op de Protoavis, die duidelijk veren zijn. Maar ze hebben niet geaarzeld om irrelevante structuren op een 130-miljoen jaar oud dinosaurusfossiel meteen op te vatten als bewijs voor evolutie, omdat dit in overeenstemming is met hun belangen. Er bestaat echter een zeer belangrijk bewijs waarvoor de darwinisten veel moeite doen om het te vergeten, maar dat we hen steeds laten herinneren en dat hun beweringen fundamenteel ongeldig verklaart:

Deze zaak die zeker vermeld moet worden, is het bestaan van Archaeopteryx, de vliegende vogel met volwaardige veren, die 20-miljoen jaar eerder geleefd heeft dan het fossiel van Concavenator corcovatus. Archaeopteryx, een volwaardige vogel van 150-miljoen jaar, vernietigt alle soortgelijke darwinistische beweringen. Maar om overeind te blijven, hebben darwinisten altijd behoefte aan demagogie. Daarom stappen ze niet af van het blijven verkondigen van het bedrog in kwestie.

Speculaties Zijn Zinloos, Belangrijk Is Dat De Evolutionaire Opvatting Verloren Heeft

Het kan zijn dat de darwinistische demagogie aanhoudt en dat de darwinistische pers volhardt bij het proberen lanceren van deze valse demagogie als een grote vondst. Maar BELANGRIJK IS DAT DE EVOLUTIONISTISCHE OPVATTING FUNDAMENTEEL VERLOREN HEEFT. Wat belangrijk is, IS DAT DE MENSEN NIET MEER MISLEID KUNNEN WORDEN MET DE EVOLUTIELEUGEN. Die tijden zijn voorbij. DE DARWINISTEN WETEN DIT OOK ZEER GOED. Het bedrieglijke gezicht van het darwinisme dat tenietgedaan is door de wetenschap, is aan het licht gekomen in de 21ste eeuw. Niets wat de darwinisten zullen doen, geen speculatie, geen demagogie zal die goede oude dagen terugbrengen, die de darwinisten verkregen hadden met bedriegerijen. De 21ste eeuw zal een gezegende eeuw worden waarin alle perverse religies, zienswijzen en ideologieën met de wil van Allah zullen verdwijnen en vergaan.


2010-10-12 21:29:02

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top