Het Bedrog Van De Evolutieleer

ANTWOORD OP DE HUFFINGTON POST: NAAST EVOLUTIE MOET OOK DE SCHEPPING WORDEN ONDERWEZEN IN SCHOLEN.

Op 1 januari 2011 was er op de website van de wereldbekende Huffington Post een artikel gepubliceerd van Jalees Rehman. In dat stuk verwees Rehman naar de invloed en het belang van de wereldwijd gewaardeerde werken van de heer Oktar.
In het artikel spreekt Rehman over de kracht van de effectieve en wetenschappelijke strijd tegen het Darwinisme van heer Oktar en vermeldt tevens de wetenschappelijke bewijzen, rationaliteit, krachtige stijl en de impact van zijn boeken.
Bij het overdenken van de invloed van de boeken bij leerlingen maakt Rehman zijn zorgen kenbaar en laat weten achter een eenzijdige perspectief van het geven van wetenschappelijke informatie aan leerlingen te staan, zonder in te gaan op het onderwerp creatie. Onze verklaring over dit onderwerp is als volgt:

Jalees Rehman moeten zich bewust zijn van de dominantie van de Darwinistische dictatuur in scholen

 

Als eerste moet dit duidelijk gemaakt worden; een van de grootste overwinningen van het 150 jaar oude Darwinistische dictatuuris het opnemen van het Darwinistische onderwijs in scholen. Het Darwinisme is vandaag de dag officieel onderwezen in alle scholen en universiteiten overal in de wereld.School autoriteiten en zelfs overheidsfunctionarissen zijn niet in staat om zich uit te spreken over dit onderwerp, zelfs als ze er tegen zijn en zijn niet in staat het Darwinistische onderwijs te verhinderen. Terwijl er elk jaar lessen uit het leerplan gehaald worden is het onmogelijk om zelfs maar een voorstel met betrekking tot de evolutietheorie hierover in te dienen.Net als officiële talen en valuta in landen is de evolutietheorie uitgegroeid tot een officiële ideologie onderwezen in scholen.

Vandaag de dag worden studenten over de hele wereld in alle wetenschapsklassen onderwezen in de evolutietheorie, HOEWEL HET DOOR GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS WORDT ONDERSTEUND EN HET WETENSCHAPPELIJK GRONDIG IN DISKREDIET IS GEBRACHT. Er wordt een eenzijdig onderwijs gegeven, maar studenten wordt GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK bewijs getoond. Echt wetenschappelijk bewijs wordt onderwezen in een vervalste vorm en studenten worden genoodzaakt om een geschiedenis van het leven te onthouden dat nooit is gebeurd. Darwinistische leugensworden nog steeds aan de studenten verteld alsof het een waarheid betreft, de nieuwe generatie groeit op met het idee alsof er echt een paarden seriebestaat, dat Haeckel’s denkbeeldige tekeningenecht zijn en de peper mottende “evolutie aan het werk” vertegenwoordigen. Studenten die achter het feit komen dat evolutie een bedrog betreft en er bezwaar over uitspreken, krijgen niet de cijfers die ze nodig hebben om voor de les te slagen. Universitaire docenten die bezwaar hebben worden verwijderd uit hun ambt en kunnen elders geen werk vinden.

De Darwinistische dictatuur dat vooral in scholen genesteld is, is in de hele wereld zeer invloedrijk. Het is verbazingwekkend dat evolutie nog steeds als wetenschap wordt gedoseerd, terwijl het een heidense religie betreft dat gebaseerd is op bedrog en wetenschappelijk volledig is weerlegd.

Jalees Rehman zou zijn aandacht moeten vestigen op deze opgenoemde feiten in plaats van zich tegen het creationisme in het onderwijs te keren. Er wordt op scholen evolutie onderwezen en GEEN WETENSCHAP. Er wordt letterlijk een bedrog onderwezen in plaats van wetenschap. De mond wordt gesnoerd van mensen die zich hier tegen keren. Met eenzijdig onderwijs wordt geprobeerd een hele generatie  slechts in 1 richting te leiden. Het doel is niet een beschaafde jongere generatie bestaande uit wetenschappers voort te brengen, maar een “Darwinistische” generatie.

Waar wij op tegen zijn is het eenzijdig onderwijs

Er is een ander feit dat Rehman niet moet vergeten, waar wij op tegen zijn is de dominantie van de Darwinistische dictatuur en om dit op te heffen moet er een eind komen aan het eenzijdige onderwijs. Wij hebben geen bezwaar dat de evolutietheorie wordt onderwezen in scholen. Maar als de evolutie onderwezen wordt, dan moet het feit van de creatie ook worden onderwezen, INCLUSIEF ALLE WETENSCHAPPELIJKE BEWIJZEN DIE DIT ONDERSTEUNEN. De heer Oktar heeft dit verzoek meerdere malen aan het licht gebracht. Als de evolutionisten oprecht zijn, mogen ze geen bezwaar hiertegen hebben, want beide onderwerpen worden met eigen bewijzen verteld en de keus zal worden overgelaten aan de studenten.

Op deze wijze zal de evolutie onderwezen worden op scholen, op dezelfde wijze zal ook de creatie op scholen onderwezen worden. Dit onderwijs zal volledig gebaseerd zijn op wetenschappelijke basis. Aan de studenten zullen voorbeelden van de tot nu toe opgegraven fossielen tentoonstelt worden. Experimenten zullen worden uitgevoerd om aan te tonen of een eiwit door toeval kan ontstaan en wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp zullen worden benadrukt. Er zullen onderzoeken worden gedaan om te zien of mutaties een soort in een andere soort kunnen omzetten zoals de evolutionisten beweren. Er zal worden onderzocht of er op de wereld daadwerkelijk een bewijs bestaat dat ondersteunt dat soorten overgaan in andere soorten. Al deze onderzoeken zullen uitsluitend op wetenschap gebaseerd zijn.

De student zal in zijn beoordeling volledig vrij zijn en zal zijn uiteindelijke keuze volledig baseren op wetenschappelijke bewijzen. Het onderwijs dat wij de scholen voorstellen zal op deze manier zijn.

Voor de Darwinisten is geen enkele aanleiding om zich hierover zorgen te maken, hierop tegen te zijn of boos te worden. De Darwinisten die sinds jaar en dag claimen dat hun theorie volledig waar is zullen, als ze dit nog steeds claimen, nergens bang voor hoeven zijn. Zij zullen immers hun eigen onderwijsprogramma blijven geven in scholen.

Als sommige mensen dit als “Godsdienstonderwijs” interpreteren, dan moet het 150 jaar oude PAGANISTISCHE RELIGIE wat het Darwinisme is, ook niet onderwezen worden. Als ze dit als wetenschap interpreteren, dan hebben ze geen reden meer erop tegen te zijn, want ons uitgangspunt draait toch al om het tonen van wetenschappelijk bewijs.

Dit zou een zeer eerlijke system zijn. Als de evolutietheorie, die er niet in geslaagd is om maar een enkel stuk  wetenschappelijk bewijs te laten zien de laatste 150 jaar, zo dominant is in scholen, dan is het volstrekt onlogisch om tegen het brengen van wetenschappelijk bewijs op scholen te zijn dat de evolutie weerlegt. Dit zou alleen maar betekenen dat ze bang zijn van echte fossielen en de resultaten van de echte wetenschappelijke experimenten en niet bereid zijn dat te onderwijzen op scholen. In dat geval betekent het dus dat de Darwinistische dictatuur zijn ware gezicht heeft laten zien en zal het duidelijk zijn hoezeer de evolutietheorie te maken heeft met wetenschap.

Er is een doel in elke schepping

Jalees Rehman's bezorgdheid is gebaseerd op de verwijzing naar het feit van de Schepping samen met wetenschappelijke bewijzen in de werken van de heer Oktar. Het volgende punt is echter aan de aandacht van de heer Rehman ontsnapt; de wetenschappelijke bewijzen in de genoemde werken wijzen naar een Creator, dat is de reden dat er gesproken wordt van een Creator. Degene die naar deze wetenschappelijke bewijzen kijkt, zal er zeker een verhevenheid in zien. Bijvoorbeeld het boek "The Miracle in the Ant"van de heer Oktar, die de heer Rehman had bestudeerd, beschrijft de buitengewone eigenschappen van een mier dat zijn eigen kennis en vaardigheden overtreft. Als iemand verder geen aandacht schenkt aan deze buitengewone eigenschappen, zal hij aannemen dat het in feite een kleine mier is dat al deze eigenschappen bezit. Hij zal niet op de hoogte zijn van de boodschap die al deze buitengewone details aan hem proberen over te brengen. Dit is niet wetenschappelijk en het zal hem geen goed doen en bovendien geen enthousiasme geven enaanmoedigen tot diep nadenken.

Het leven van een wezen, de uitmuntendheid in zijnfysiologie, elke proteïne dat dit wezen maar bezit, een atoom, een fossiel uit het verleden, alles heeft een doel. Net als dat er niets in het leven doelloos is, zijn deze ook niet doelloos geschapen. Iemand die rationeel en met vol bewustzijn deze dingen ziet, zal zich onmiddellijk realiseren dat een systeem vol met zulke buitengewoonheden niet door toevalligheden kan zijn ontstaan, niet zonder doel kan zijn en er niet luchtig over gedaan kan worden. Daarom is een gedetailleerde kennis over het leven van een honingbijof een mier genoeg voor een dergelijk persoon om te realiseren dat ALLES IS GECREËERD. Dat is de reden waarom wetenschappelijke feiten en de creatie niet te onderscheiden concepten zijn van elkaar, de wetenschap wijst uit zichzelf altijd naar creatie.

De heer Oktar's werken beschrijven hoe deze feiten, die de mensen met goed geweten meteen kunnen zien, het werk zijn van onze Schepper, de Almachtige Allah, en dat de Koran verwijzingen bevat naar al deze wetenschappelijke bewijzen. Dit is iets dat iemand met een goed geweten al lang had begrepen. Deze persoon dient ook te weten dat de Koran verwijzingen naar deze feiten heeft, want dit is een groots en motiverend wonder. De Almachtige Allah laat Zijn superieure bestaan door middel van buitengewone bewijzen aan ons zien. Het zou onlogisch zijn om deze verbazingwekkende tekenen te zien zonder naar de eigenaar ervan te verwijzen, lof voor elke buitengewone creatie dient direct gericht te zijn naar zijn Creator. Als we verwijzen naar dit schitterende kunstenaarschap in deze wereld, als we kijken naar alle details en verbaasd zijn door nieuw wetenschappelijk bewijs en ernaar streven om steeds meer diepgaande informatie te leren, dan moeten we ons realiseren en erkennen dat het Allah is, de Schepper van de wereld die ook de Heer en sublieme Schepper hiervan is.

Dat is de reden waarom de heer Rehman zo verward over dit onderwerp is. Studenten kunnen alleen hun ware begrip, hun vermogen om waar te nemen en hun capaciteit van echte gedachtes ontwikkelen, als ze de Heer erkennen van dit majestueuze kunstenaarschap waar ze getuige van zijn. Ze zullen begrijpen dat alles een doel heeft en dat ze zelf ook niet zonder doel zijn gecreëerd. Alles in de creatie toont ons het bestaan van Allah, onze Almachtige Heer, Zijn oneindige wijsheid en sublieme alwetendheid aan. Allah openbaart in zijn verzen het volgende:

En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet als spel geschapen. Wij schiepen ze slechts in waarheid, maar de meesten begrijpen het niet. (Koran 44: 38,39)


2011-03-16 10:12:32

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top