Het Bedrog Van De Evolutieleer

DE NIEUWE TACTIEK VAN DE DARWINISTEN: DE BESTRAFTE DARWINISTISCHE LEERKRACHT, DE DARWINISTISCHE IMAM DIE ZICH VERONTSCHULDIGT EN HET ZOGEZEGD ONRECHT AANGEDAAN AAN HET DARWINISME

Omdat darwinisten bang zijn van de wetenschap, hanteren ze propagandamethoden. Ze gebruiken propagandatactieken om een soort van magie teweeg te brengen. Ze hypnotiseren mensen zonder hen de kans te geven om na te denken en de echte wetenschappelijke bewijzen te bestuderen. De reden waarom op de aarde miljoenen mensen jarenlang het bedrog van de evolutieleer achternagingen, is dan ook dat zebewust of onbewust betoverd werden door deze magie van de darwinisten.

De recentste tactiek van de darwinisten om deze valse magie verder te zetten, bestond erin de indruk op te wekken dat hen “onrecht” aangedaan werd. Eerst werd een nieuwsbericht over een leerkracht van het vijfde leerjaar, die bestraft werd omdat hij de evolutieleer vertelde in het klaslokaal, verspreid door darwinistische bronnen. Vervolgens berichtten ze van op hun voorpagina dat een darwinistische imam, die in een artikel dat op de website van de Guardian gepubliceerd werd, de evolutie verdedigde, zich “door de zogezegde reacties” had moeten verontschuldigen en zijn woorden hadmoeten terugnemen. Dit nieuwsbericht kreeg een belangrijke plaats in de wereldberoemde Amerikaanse en Europese kranten en nieuwssites. Aan de hand van deze valse berichten wilde men een beeld scheppen van”arme darwinisten”: darwinisten zouden zogezegd onderdrukt en onrecht aangedaan worden. Deze keer trachtten de darwinisten de mensen te misleiden met zo een bedrog.

Deze methode van medelijden opwekken, was de voorbije dagen het favoriete zwendelmiddel geworden van de darwinisten, die gesloopt zijn door de wetenschap. Om het magisch effect op mensen te verdiepen, trachtte men de indruk te geven dat de evolutie een feit is, maar onrechtvaardig bekritiseerd en verworpen wordt. Dit opgezet spel was zodanig geslepen van aard dat een persoon die niet veel weet over het onderwerp, gemakkelijk zou kunnen gedacht hebben dat darwinisten zwaar onderdrukt worden, en dat een ware wetenschappelijke theorie geïntimideerd wordt.

Men moet oppassen voor dit geslepen spel. De onzin van “het onrecht aangedaan aan het darwinisme” maakte deel uit van de het darwinistisch schouwspeldat vertoond wordt over heel de wereld.

De evolutieleer is een plaag die vernietigd moet worden met behulp van kritiek en wetenschappelijke weerleggingen

De evolutieleer is een plaag die langer dan 150 jaar de geest van mensen vervuilde, de mensen probeerde te verwijderen van het geloof in Allah, de basis voor het atheïsme, het communisme en het fascisme vormde, en de wereld alle soorten kwalen, onrecht, oorlogen, alle soorten van terreur en moord, morele degeneratie, liefdeloosheid, haat en woede bracht. De massale propaganda van de evolutieleer steunde op bedrog. Om een effect van hypnose teweeg te brengen bij mensen, misleidden ze hen aan de hand van wetenschap. Ze bedrogen de mensen massaal door hen een leugen op te leggen. De evolutieleer is de grootste wetenschapsvervalsing in de geschiedenis, een heidense religie die de mensen aanzet tot ongeloof en geweld. Het is de grootste valstrik van de Dajjal, het is zijn onheil dat zich verspreidde over heel de wereld. Daarom moet de evolutie meteen vernietigd worden.

De wetenschap heeft de evolutietheorie intellectueel met de grond gelijk gemaakt. Darwinistische wetenschappers, die zich niet schamen om speculaties de wereld in te sturen, en de mensen regelrecht beliegen onder de mom van wetenschap, kunnen vandaag het ontstaan van een enkel eiwit niet verklaren. De evolutie is al lang met de grond gelijk geworden in confrontatie met een enkel eiwit, dat onzichtbaar klein is.

Na hun grote nederlaag tegenover de eiwitmolecule, zijn darwinisten ook overwonnen door meer dan 350 miljoen fossielen. Deze fossielen, die bewijzen dat levende wezens gedurende miljoenen jaren ongewijzigd gebleven zijn, en er geen enkel overgangsvorm bestaat, hebben alle beweringen van de darwinisten opgeheven.

Daarom moet dit bedrog dat de mensen dwangmatig opgelegd wordt, zeker teniet gedaan worden door alle wetenschappelijke bewijzen te vertellen.

De propaganda van “het onrecht aangedaan aan het darwinisme” is bedrieglijk. De evolutieleer wordt beschermd door de wereldwijd verbreide darwinistisch dictatuur.

De redenen waarom de propaganda van het onrecht aangedaan aan het darwinisme bedrieglijk is, zijn:

Het darwinisme wordt nu beschermd door een DARWINISTISCHE DICTATUURdie wereldwijd verbreid is.

Evolutie wordt vandaag OFFICIEEL ONDERWEZEN IN HEEL DE WERELD.Het wordt VERDEDIGD ALS EEN OFFICIELE IDEOLOGIE door instellingen van de staten.

DE VOORNAAMSTE MEDIABEDRIJVEN VAN STATEN ZIJN ONDER HET MONOPOLIE VAN DE DARWINISTISCHE DICTATUUR.Misleidende publicaties en valse nieuwsberichten kunnen, wanneer men het wil, met deze mediabedrijven verspreid worden over heel de wereld. Dezelfde pers heeft ook de taak om antidarwinistische activiteiten neer te halen, mensen die zich tegen de evolutie uitspreken, te doen zwijgen en de publieke opinie tegen hen te keren.

OP DE WERELD ZIJN MILJOENEN DOLLARS OPZIJ GELEGD VOOR EVOLUTIEPROPAGANDA.Dit geld, dat men zou kunnen gebruiken voor de bestrijding van ziekten zoals kanker,en voor andere nuttige vorderingen in de geneeskunde, wordt verspild aan een bedrog en gaat zo verloren.

Professoren aan universiteiten en leerkrachten aan scholen WORDEN VERPLICHT OM DE EVOLUTIELEER TE VERKONDINGEN.Een onderwijzer die de evolutie in twijfel trekt,WORDT METEEN ONTSLAGEN.

Dr. Gavriel Avital, voorzitter van de afdeling wetenschap aan het ministerie van onderwijs van Israël, die ontslagen werd vanwege zijn antidarwinistische opvattingen

EEN LEERLING DIE ZICH VRAGEN STELT BIJ DE EVOLUTIE KAN NIET SLAGEN.Om door te kunnen geraken naar het volgende jaar enom een carrière op te bouwen, moet hij zeker doen alsof hij de evolutie aanhangt.

IEMAND MET EEN ANTIDARWINISTISCHE OPVATTING KANNIET WERKEN IN EEN OFFICIELE INSTELLING. Op het moment dat zijn antidarwinistische activiteiten opgemerkt worden, wordt een erg omslachtige campagne opgezet tegen deze persoon. Zo iemandkan dan ook geen functie meer krijgen op een andere plaats.

Over heel de wereld bestaat een unanieme overeenkomst omGEEN WOORD TE ZEGGEN TEN NADELE VAN HET DARWINISME.Degenen die het toch doen, WORDEN HEVIG GEINTIMIDEERD.

Dit is het beleid dat de darwinistische dictatuur wereldwijd voert gedurende 150 jaar. Het darwinisme wordt onder bescherming van een dictatuur wereldwijd aan de mensen opgelegd en de mensenWORDEN MET INTIMIDATIE OF MAGIE GEDWONGEN OM AANHANGERS VAN DE EVOLUTIELEER TE WORDEN.

Met andere worden, darwinisten plegen bedrog. NERGENS OP AARDE IS ER IEMAND GEINTIMIDEERD VOOR HET VERTELLEN VAN DE EVOLUTIELEER, integendeel, er bestaan net een groot aantal onderwijzers die met hevige druk te maken krijgen, ontslagen worden of zwart gemaakt worden omdat ze zich verzetten tegen de evolutie, of de evolutie niet verkondigen.

Mensen mogen zich niet laten vangen aan dit nieuw geslepen spel van de darwinisten. De methode van medelijden opwekken is een van de inspanningen van de darwinisten om de onvermijdbare nederlaag te vermijden.Maar ondanks al deze inspanningen zullen darwinisten in de 21ste eeuw blijven verliezen. Want met de toestemming van Allah zijn de komende jaren, de jaren waarin mensen massaal het geloof in Allah zullen toetreden, en waarin valse religies zullen verdwijnen. De duidelijke aanwijzingen hiervoor zijn zichtbaar. Daarom moeten darwinisten ophouden met mensen proberen te bedriegen, ze moeten de feiten aanvaarden en stoppen met het blindelings verdedigen van deze grote onzin.


2011-05-18 12:20:58

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top