Het Bedrog Van De Evolutieleer

Het Bedrog Van De Evolutieleer

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Koop het boek
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
2 / total: 22

Inleiding: Waarom de evolutietheorie?

Voor sommige mensen heeft de evolutietheorie of het Darwinisme alleen wetenschappelijke gevoelswaarde, zonder blijkbaar direct gevolg voor hun dagelijks leven. Dit is natuurlijk een algemeen verkeerd begrepen feit. Het gaat veel verder dan alleen maar een onderwerp binnen het gebied van de biologische wetenschappen, de evolutietheorie is de basis van een onderliggende bedriegelijke filosofie, die grote groepen mensen beheerst: het materialisme.

De materialistische filosofie, die alleen het bestaan van materie accepteert en aanneemt dat de mens ‘een hoop materie is’, beweert dat hij niets meer dan een dier is, met ‘strijd’ als enige regel voor zijn bestaan. Hoewel het als een moderne filosofie wordt gepropageerd die haar basis heeft in de wetenschap is het materialisme in feite een oud dogma zonder wetenschappelijke basis. Bedacht in het oude Griekenland, werd dit dogma door de atheïstische filosofen van de 18de eeuw herontdekt. Het werd toen in de 19de eeuw in verschillende gebieden van wetenschap ingevoerd door denkers zoals Karl Marx, Charles Darwin en Sigmund Freud. Met andere woorden, de wetenschap werd verdraaid om ruimte te maken voor het materialisme.

das kapital, marks karl marks, das kapital

Karl Marx maakte duidelijk, dat de theorie van Darwin een gedegen basis vormde voor het materialisme en dus ook het communisme. Hij toonde ook zijn sympathie voor Darwin door ‘Das Kapital’, wat als zijn grootste werk wordt gezien, aan hem te wijden. In de Duitse editie van het boek schreef hij: “Van een toegewijde bewonderaar aan Charles Darwin.”

De afgelopen tweehonderd jaar is een bloedige arena van het materialisme geweest: ideologieën die op het materialisme gebaseerd waren (of strijdende ideologieën die tegen het materialisme waren, maar toch de basis daarvan deelden) hebben voortdurend geweld, oorlog en chaos in de wereld gebracht. Het communisme is verantwoordelijk voor de dood van 120 miljoen mensen en is een direct gevolg van de materialistische filosofie. Fascisme, ondanks het feit dat het zich voordeed als een alternatief voor de materialistische wereldopvatting, heeft het fundamentele materialistische concept van vooruitgang door strijd geaccepteerd en heeft onderdrukkende regimes, massamoorden, wereldoorlogen en volkerenmoord uitgelokt.

Naast deze twee bloedige ideologieën zijn individuele en sociale gedragscodes door het materialisme aangetast.

De bedrieglijke boodschap van het materialisme verlaagt de mens tot een dier waarvan het bestaan toevallig is, en zonder verantwoordelijkheid tot welk wezen dan ook, het vernietigt morele zuilen zoals liefde, genade, zelfopoffering, bescheidenheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Omdat zij door het motto: “het leven is een strijd” bedrogen zijn, gingen de mensen hun leven zien als niets meer dan een botsing van belangen wat weer tot een leven leidde volgens de wet van de jungle.

Sporen van deze filosofie, die voor vele door de mens veroorzaakte rampen van de laatste tweehonderd jaar verantwoordelijk is, kunnen in iedere ideologie gevonden worden die de waarneembare verschillen onder mensen als ‘reden voor de strijd’ zien. Dit slaat ook op de terroristen van tegenwoordig die beweren de godsdienst hoog te houden, maar de grootste zonden begaan door onschuldige mensen te vermoorden.

De evolutietheorie of het Darwinisme is hier handig, want het vult de stukjes van de puzzel aan. Het levert een mythe op, dat het materialisme een wetenschappelijk idee is. Dat is dan ook de reden waarom Karl Marx, de grondlegger van het communisme en het dialectisch materialisme, schreef dat het Darwinisme “de basis in de natuurlijke geschiedenis” was van zijn wereldopvatting.11

Maar deze basis is verrot. Moderne ontdekkingen laten steeds weer opnieuw zien dat het populaire geloof waarbij het Darwinisme met wetenschap geassocieerd wordt, niet klopt. Wetenschappelijk bewijs verwerpt het Darwinisme volledig, en laat zien dat de oorsprong van ons bestaan niet de evolutie, maar de schepping is. Allah schiep het universum, alle levende wezens en de mens.

Dit boek is geschreven om dit feit aan de mensen bekend te maken. Sinds de eerste druk, oorspronkelijk in Turkije en later in vele andere landen, hebben miljoenen mensen het boek gelezen en gewaardeerd. Naast het Turks is het in het Engels, Italiaans, Spaans, Russisch, Bosnisch, Arabisch, Maleis en Indonesisch en nu in het Nederlands gedrukt. (De tekst van het boek is vrij verkrijgbaar in al deze talen op www.evolutiondeceit.com).

De invloed van ‘Het bedrog van de Evolutie’ is erkend door vertegenwoordigers van de tegenpartij. Harun Yahya was het onderwerp voor een artikel van New Scientist getiteld “Burning Darwin”. Het leidende populaire Darwinistische tijdschrift merkte in zijn nummer van 22 april 2000 op, dat Harun Yahya ‘een internationale held is’ en deelde zorg dat zijn boeken ‘overal in de islamitische wereld verspreid moeten worden.”

Science, het leidende tijdschrift van de algemene wetenschappelijke gemeenschap, benadrukte de invloed en de wetenschappelijke aanpak van de werken van Harun Yahya. Het artikel in Science: “De leer van de schepping schiet wortel waar Europa en Azië elkaar ontmoeten”, van 18 mei 2001, laat zien dat in Turkije wetenschappelijke boeken zoals ‘Het bedrog van de evolutie’, en ‘De donkere zijde van het Darwinisme’ meer invloed krijgen dan tekstboeken in bepaalde delen van het land”. De verslaggever gaat dan door in de beoordeling van het werk van Harun Yahya dat één ‘s werelds sterkste antievolutionistische bewegingen buiten Noord-Amerika op gang heeft gebracht”.

Hoewel zulke evolutionistische tijdschriften de invloed van ‘Het bedrog van de evolutie’ opgemerkt hebben, bieden zij geen wetenschappelijke antwoorden op zijn argumenten. De reden is natuurlijk dat dat eenvoudig niet mogelijk is. De evolutietheorie verkeert in een volledige patstelling, een feit dat u zult ontdekken als u de volgende hoofdstukken leest. Het boek zal u helpen realiseren, dat het Darwinisme geen wetenschappelijke theorie is maar een pseudo-wetenschappelijk dogma dat kunstmatig hoog wordt gehouden in de naam van de materialistische filosofie., ondanks het bewijs van het tegenovergestelde en de grondige verwerping,

Het is onze hoop dat ‘Het bedrog van de evolutie’ lange tijd zijn bijdrage levert in de verwerping van het materialisitsche-Darwinistische dogma dat de mensheid sinds de 19de eeuw misleid heeft. En het zal de mensen eraan herinneren, wat de belangrijke feiten van ons leven zijn, zoals hoe we ontstaan zijn en wat onze plichten tegenover onze Schepper zijn.

 

Eindnoten

11. Cliff, Corner, “Evolution vs. creationisme: In Defence of scientific thinking”, International socialist review (Monthly magazine supplement to the militant) November 1980.

2 / total 22
U kunt Harun Yahya's boek Het Bedrog Van De Evolutieleer online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top