Het Bedrog Van De Evolutieleer

Rechtvaardiging van Oorlogen zal nooit Vrede brengen

De geschiedenis van de mensheid is beladen met massale vernietiging veroorzaakt door oorlogen.Van de 9,5 miljoen mensen die in de Eerste Wereldoorlog zijn gestorven, was 95% soldaat en 5% burger.In de Tweede Wereldoorlog bedroeg het totale aantal slachtoffers echter maar liefst 65 miljoen,waarvan slechts 33% soldaat was, terwijl 67% procent burgers waren.De totale uitgaven aan militair materieel en wapens in de Tweede Wereldoorlog worden geschat op meer dan 1,155 miljard dollar, maar de kosten van de vernietiging door deze wapens zijn veel groter dan dit aantal.

Op een zoektocht om de vernietiging die veroorzaakt wordt door oorlogen te minimaliseren, voerden een groep politici, filosofen, academici en diplomaten intensief onderzoek uit over de principes en wetten van oorlog.Dit werk leidde tot het idee dat oorlog moet worden nagestreefd met het uiteindelijke doel vrede en rechtvaardigheid tot stand te brengen.Dus, in termen van de redenen ervan en gedrag,ontstond er een nieuwe oorlogsopvatting.Tegenwoordig heeft dit idee, de zogenaamde 'Just War', een aantal principes opgesteld met betrekking tot de oorzaken om een oorlog te beginnen tot en het voeren van oorlog. Sommige van deze principes zijn als volgt:

- Oorlog moet een goede reden hebben; de reden van oorlog moet zijn om een geleden onrecht te corrigeren.

- Alle niet-gewelddadige opties moeten zijn uitgeput en oorlog moet worden gezien als het laatste redmiddel.

- Oorlog gevoerd tegen een aanval moet proportioneel zijn.Een grensovertreding zou bijvoorbeeld niet moeten worden beantwoord met volledige oorlog.

- Tijdens oorlog moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen strijders en niet-strijders om burgerslachtoffers te voorkomen.

- De mensheid moet gedurende de oorlog worden beschermd, met andere woorden, krijgsgevangenen mogen niet mishandeld of gemarteld worden.(Dit principe vormt de basis van de moderne oorlogswet.)

- Oorlog moet worden gevoerd door een legitieme autoriteit, dat wil zeggen een soevereine staat.

Hoewel, deze principes universeel zijn overeengekomen, kan men gezien de recente geschiedenis niet stellen dat ze volledig worden nageleefd.Bijvoorbeeld, hoewel de oorlog tegen het nazi-Duitsland gebaseerd was op rechtvaardige doelen,voerden de Britten nog steeds zware luchtbombardementen uit tegen Duitse steden zoals Dresden,die geen enkele vorm van militair nut ontbeerde.Evenzo resulteerden de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in de dood van 132.000 burgers.

Ondanks de 50 jaar die sindsdien zijn verstreken en het bestaan van de VN,die werd opgericht met als doel geschillen op te lossen die kunnen leiden tot oorlog, is de onrechtvaardige en massieve vernietiging veroorzaakt door oorlogen grotendeels onverminderd doorgegaan.De inspanningen van bepaalde landen om een casus belli te fabriceren, in plaats van gedwongen te worden tot oorlog voor een rechtvaardige zaak, speelt hierbij een bijzonder belangrijke rol.

Bekijk het voorbeeld van Irak.De claims voorafgaand aan de invasie van Irak's bezit van chemische wapens bleken onjuist.Meer dan twee miljoen mensen stierven in Irak na de invasie.Na deze twee oorlogen, werden de gedetineerden in zowel de Abu Ghraib-gevangenis als Guantanamo zwaar mishandeld, wat een volledige overtreding van de oorlogswetten was.Vandaag moet de stabiliteit in Irak nog volledig worden bereikt,en het geweld sloeg over naar Syrië, waarbij een oorlog werd ontketenend, met meer dan 700.000 mensen die hun leven verloren alleen al in Syrië.

Een stap die kan worden ingezet, is een campagne die de sociale en economische situatie van moslims in Europa en het Midden-Oosten zal verbeteren. Deze campagne zou gepaard moeten gaan met een boodschap die het feit overbrengt dat de islam niet gelijk staat aan radicalisme,daarom moeten moslims niet als potentiële terroristen worden beschouwd.Overheidsfunctionarissen in Europa moeten worden belet moslims te behandelen als tweederangsburgers,en wettelijke voorschriften die moslims onderdrukken of vervolgen, moeten worden afgeschaft.

Als men al deze punten niet in overweging neemt,  en men de nadruk legt op een beleid van  (zogenaamd rechtvaardige) nutteloze en alom bekende oorlogen, en men er geen afstand van neemt, zal het geweld alleen maar verder gedijen en het Midden-Oosten zal te maken krijgen met nieuwe, gewelddadige oorlogen.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Kashmir Reader (India):

https://kashmirreader.com/2018/04/25/justifying-wars-never-brings-peace/

2018-05-23 22:16:24

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top