Het Bedrog Van De Evolutieleer

De wetenschap verklaart opnieuw: Wij zijn geschapen

Iedereen die ware vrienden van God is, die met hun hele hart loyaal aan Hem zijn, en die zich verheugen door Zijn pad na te streven, zijn de stralende gezichten van deze wereld. Ongeacht hun overtuigingen, religies en etniciteiten, zijn de vrienden van God de kracht die de wereld staande houden. Als deze mensen, die eerbiedig godvrezend zijn, en zich onderwerpen aan zijn Wil en hem meer dan wat dan ook liefhebben, niet bestonden zou de wereld in duisternis gedompeld zijn. De wereld zou verstoken zijn van liefde, vriendschap, genade en mededogen. De treurigheid, pessimisme en de aspecten van ongeloof die onderdrukking aanwakkeren, zouden de gehele mensheid vewoesten.

 

Om deze redenen kwamen mensen die God liefhebben, en die niet willen dat de wereld met zo'n duisternis wordt geconfronteerd, op 28 april 2018 samen in het Istanbul Fairmont Quasar Hotel voor de Derde Internationale Conferentie over de Oorsprong van het Leven en het Universum. Wetenschappers en theologen uit de VS, Italië, Oostenrijk en Duitsland hebben hun bijdrage geleverd aan een historische bijeenkomst. Mede georganiseerd door The Technics and Science Research Foundation, The Foundation for the Preservation of National Values and The Foundation of National Values, hebben de sprekers de hele wereld opnieuw verkondigd dat de wetenschap aantoont dat het universum en het leven uit het niets zijn geschapen, en dat er geen verdere tolerantie is voor de darwinistische dictatuur. Tijdens de conferentie, met twee koffie- en één lunchpauze, boden acht gewaardeerde sprekers adembenemende details over Gods prachtige schepping van het universum en het leven.Tussen de sessies door was er een geweldige dansvoorstelling van de Istanbul Dance Factory, en de beroemde percussionist Onur Seçki verbijsterde de aanwezigen met zijn spectaculaire show. De Derde Internationale Conferentie over de Oorsprong van het Leven en het Universum was een succes, niet alleen met de onderwerpen die werden behandeld of de onberispelijke organisatie, maar ook met een elite line-up van sprekers en moderne en verfijnde begeleiders. De perfecte organisatie, en bijna 500 gasten, werd geprezen door gasten uit de wetenschappelijke, politieke en artistieke gemeenschappen.

 

Gewaardeerde wetenschappers die tijdens de conferentie het woord voerden gingen in op veel cruciale punten.Terwijl Dr. Bijan Nemati uitlegde waarom de aarde een heel speciale en bevoorrechte plaats in het universum heeft, noemde Professor Ken Keathley de zeven dagen van de schepping, zoals uitgelegd in de Bijbel en legde uit waarom de nieuwe 'Young Earth'-beweging verkeerd is. Dr. Fazale Rana toonde aan dat het menselijk genoom zeer ingewikkeld is en een gecompliceerde creatie is, terwijl mevrouw Anna Manja Larcher aantoonde dat liefde en mededogen niet kunnen worden verklaard door evolutionaire ideeën. Professor David Snoke gaf aan dat degenen die de uitdrukking 'Intelligent Design' gebruiken om de naam 'creatie' te vermijden confliteerden, en socioloog Fabrizio Fratus maakte duidelijk dat evolutie geen wetenschap is maar een ideologie. Dr. Oktar Babuna legde uit dat de koran wijst op creatie en niet op evolutie, en Professor Hans Koechler analyseerde monotheïsme en de betekenis van coëxistentie.

 

Het is onnodig te zeggen waarom er zo'n elitair en grote internationale bijeenkomst georganiseerd is.

 

De wereld van vandaag wordt geconfronteerd met een buitengewone omvang van bloedvergieten. Mensen leven in vrees en angst. Hoewel veel landen onaangetast zijn gebleven door oorlog, worstelen ook zij tegen de plaag van het terrorisme. De wereld is daadwerkelijk beroofd van geluk, vreugde, opgewektheid en rust. Mensen leiden een gespannen, stressvol en angstig leven.

 

Maar ze weten niet wat ze moeten doen of hoe ze een einde moeten maken aan de huidige stand van zaken. Ze voelen zich machteloos tegen de macht die oorlogen ontketent, die op de een of andere manier het kwaad orkestreert en propageert. Ze wachten op een helpende hand.

 

Op dit punt zijn wij, de vrienden van God, verplicht om in actie te komen en onze verantwoordelijkheid te nemen.We moeten een sterke wind zijn die door de donkere wolken zal razen, die wordt voortgebracht door het ongeloof opdoemend over de wereld, en de heldere, stralende, warme en vredige dagen inluiden.

 

Om die reden kwamen de mensen die dit in hun hart dragen samen voor de Derde Internationale Conferentie over de Oorsprong van het Leven en het Universum, en verijdelden de sinistere plot van de materialistische dictatuur over de hele wereld. Dit was een cruciaal antwoord voor degenen die geweld zochten, onenigheid en verdeeldheid;er werd aangetoond dat het darwinisme de bron van het kwaad is.

 

Dit is echter niet de enige reden waarom de conferentie een grote prestatie was.

 

De Derde Internationale Conferentie over de Oorsprong van het Leven en het Universum bracht Mormonen, Moslims, Katholieken, Presbyterianen van Evangelisten samen en verwelkomde diverse nationaliteiten en religies en bracht hen onder één dak. Een algemene taal werd gebruikt om de Almachtige God als de Schepper van alle universums uit het niets te verklaren. De schoonheid van eenheid, vriendschap en solidariteit werd aan de hele wereld getoond.

 

Er is geen twijfel dat hoe groot het plot van het kwaad ook is,de alliantie van het goede en rechtvaardigheid zal altijd zegevieren. Het is onmogelijk om met haat te leven, terwijl liefde en oprechtheid heel gemakkelijk te bereiken zijn. Het is om deze reden cruciaal om deze feiten aan de wereld te laten zien door dergelijke gebeurtenissen. Liefde is de meest fantastische waarde in de wereld, en er moet worden aangetoond dat liefde eerlijk en oprecht kan worden ervaren zonder enige slechte intenties of bijbedoelingen. Deze gebeurtenis was een van die zeldzame incidenten waarbij deze liefde en geest van solidariteit werd getoond.

 

De internationale conferentie over de oorsprong van het leven en het universum,wat de afgelopen drie jaar een jaarlijks evenement is geweest, is wederom een spectaculaire gebeurtenis gebleken om liefde en solidariteit de wereld in te luiden. Deze prachtige inspanning zal doorgaan en elk jaar sterker worden.

 

De wereld, met een scène van voortdurende agressie, woede, angst en dood, heeft dringend liefde, solidariteit en een mooie toekomst nodig. Samenlevingen die wijsgemaakt zijn dat alles een product is van toevalligheden, moeten worden gered van deze misleiding. Mensen die vielen in een cyclus van wanhoop vanwege het bedrog van toevallige vorming, zullen nu de schoonheid ontdekken van het zien van Gods bestaan en vertrouwen op Hem. Als we dit feit aan de wereld laten zien met behulp van wetenschap en met de warmte en het modernisme van religie, zal dit helpen om een heel nieuwe pagina te openen van schoonheid voor onze wereld.

 

http://www.pravdareport.com/science/earth/14-05-2018/140947-creation-0/

2018-05-28 17:41:52
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top